Vyhledávání

Aktualita

Překážka na straně zaměstnavatele - částečná nezaměstnanost

Jestliže zaměstnavatel nepřiděluje zaměstnanci práci v rozsahu jeho stanovené týdenní pracovní doby z důvodu tzv. částečné nezaměstnanosti dle ustanovení § 209 ZP, musí mu zaměstnavatel poskytnout náhradu mzdy (nejméně 60 % průměrného výdělku).

Tento postup se uplatní i za dobu směny, na kterou připadl zaměstnanci svátek, protože zaměstnanec nepracuje z důvodu částečné nezaměstnanosti nikoliv kvůli svátku.

Zaměstnanec by kvůli částečné nezaměstnanosti stejně nemohl pracovat a neušla by mu mzda kvůli svátku. Tzn. v případě, že je náhrada mzdy ve výši např. 60% poskytne se stejná výše náhrady i za den, který připadá na den svátku.

To platí i u zaměstnanců, kteří jsou odměňováni měsíční mzdou. Zaměstnavatel za  den na který připadl svátek (např. 1.5., 8.5) měsíční mzdu zkrátí a poskytne zaměstnanci náhradu mzdy za částečnou nezaměstnanost.
 

Zpět na přehled...