Vyhledávání

Aktualita

Nová verze 2020/07 programu Ekonom v souvislosti s promíjením pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců (Antivirus C)

V souvislosti s výše uvedeným je k dispozici verze programu s novým přehledem o výši pojistného doplněným o snížený vyměřovací základ. Samotného výpočtu mezd se snížení nijak netýká, pouze je pak nutné provést ruční sumarizaci vyměřovacích základů zaměstnanců, kteří nesplňují zákonné podmínky. Pro zjednodušení tohoto výpočtu je v programu k dispozici nová funkce „Měsíční přehled dle zaměstnanců – export XLS“.

Bližší informace k těmto podmínkám naleznete na odkazu ministerstva práce a sociálních věcí:

https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus#Antivirus%20C

Zpět na přehled...