Vyhledávání

Aktualita

Výpočet dovolené od ledna 2021

Dle nové právní úpravy účinné od ledna 2021 dochází ke změně výpočtu čerpání dovolené. 

Právo zaměstnance na dovolenou se již nebude počítat na pracovní dny ale na hodiny. Je to z důvodu napravení nerovností mezi zaměstnanci pracujícími v různých režimech rozvrhu pracovní doby. Obecně to znamená, že při výměru dovolené čtyři týdny a 40 - ti hodinové týdenní pracovní době vznikne zaměstnanci právo na 160 hodin dovolené. Na dovolenou za kalendářní rok v plném rozsahu vznikne právo zaměstnanci, jehož pracovní poměr k zaměstnavateli trval v kalendářním roce nepřetržitě po dobu 52 týdnů a jenž v tomto roce odpracoval alespoň 52 násobek stanovené nebo sjednané kratší pracovní doby.

Příklad:

Zaměstnanec v roce 2021 odpracoval u téhož zaměstnavatele za dobu 52 týdnů celkem 2 080 hodin. Rozvrhovaná týdenní pracovní doba činí 40 hodin a výměra dovolené činí 4 týdny. Jestliže vydělíme celkový počet odpracovaných hodin zaměstnance v roce 2021 jeho týdenní pracovní dobou, dostaneme 52. Zaměstnanec tak splnil podmínky pro vznik práva na dovolenou za kalendářní rok (2.080/40=52). Po přepočtu na hodiny vychází zaměstnanci za rok 2021 nárok na160 hodin dovolené.

V programu Ekonom připravujeme rozšíření personalistiky o evidenci týdenní pracovní doby za období, na základě které bude prováděn výše uvedený výpočet hodinového nároku na dovolenou. Nová úprava bude k dispozici standardně v prosincové aktualizaci programu Ekonom pro rok 2021, kterou si již můžete objednat.

Připravované rozšíření personalistiky 

Zpět na přehled...