Vyhledávání

Aktualita

Zákon o registračních pokladnách

Zákon o registračních pokladnách

dnem 1.7.2005 vstoupil v platnost  Zákon o registračních pokladnách 215/2005 sb. (ZRP).  EKONOM se na tuto eventualitu intenzivně připravuje . Včas poskytne uživatelům, kteří uvedenou zákonnou normu musí splnit, modul pro připojení fiskálních tiskáren, popřípadě registračních pokladen.
V současné době již podporujeme certifikované fiskální tiskárny EPSON a připravujeme fiskální tiskárny STAR. V oblasti registračních pokladen podporujeme pokladny značky EURO.

Na koho se vztahuje zákon o registračních pokladnách?

Zákon se týká všech, kteří provádějí prodej koncovým spotřebitelům a to v oblasti maloobchodu a pohostinství. V podstatě tedy každého, kdo přijímá a vydává v rámci maloobchodní nebo restaurační činnosti platby na základě živnostenského listu. Pro Zákon o registračních pokladnách není rozhodující, zda na živnostenském listě je uveden název činnosti 'maloobchod' nebo 'koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej'. Další náležitosti upravuje Živnostenský zákon, který v §31 odst.17 praví: Podnikatel je povinen vydat zákazníkovi doklady o prodeji zboží o poskytnutí služby, přesahuje-li cena částku 50,-Kč. Z konzultací vyplynulo, že za nesplňování této novelizace hrozí podnikateli pokuta až 1.000.000,-Kč. Udělování pokuty závisí pouze od aktivity příslušného finančního úřadu.
Pokud si přesto nejste jisti, jestli se vás tento zákon týka, výčet povinných subjektů a informace podá příslušný Živnostenský úřad

Povinnosti pro subjekty, kterých se týká Zákon o registračních pokladnách.

Do 31. prosince 2006 jsou všechny subjekty povinny, kterých se týká Zákon o registračních pokladnách (ZRP):
1. Zakoupit certifikovanou pokladnu odpovídající zákonu nebo doplnit stávající pokladnu, což znamená doplnit ji o fiskální paměť a upravit ji tak, aby odpovídala certifikovaným pokladnám a splňovala náležitosti zákona. U PC pokladen je nutné dokoupit fiskální tiskárnu a změnit pokladní software tak, aby spolu s tiskárnou odpovídal certifikované pokladně.
2. Uzavřít s autorizovaným servisním střediskem smlouvu o servisu všech užívaných pokladen.
3. Předložit svému místně příslušnému finančnímu úřadu servisní knihu s potřebnými údaji a získat od něj daňové kódy pro všechny užívané pokladny.
4. Zajistit, aby servisní středisko uvedlo pokladnu do provozu.

Prodávám na PC přes SW aplikaci EKONOM.  Jak postupovat dále?

Uživatelé modulu "EKONOM - Maloobchod" budou potřebovat režim maloobchodního prodeje rozšířit o zařízení (prvek) tzv. fiskální paměť, která bude součástí tiskárny nebo registrační pokladny (u některých typů již existujícíh paragonových tiskáren postačí pouze dofiskalizace - doplnění stávající tiskárny o zařízení s fiskální pamětí). Toto nové řešení vyžaduje i aktualizaci programu EKONOM právě o možnost nastavení a komunuikace s tímto zařízením. V současné době je tato komunikace ve fázi testovacího provozu a v nejbližších dnech se v programu toto řešení objeví. Podporovány jsou vybrané modely certifikovaných fiskálních tiskáren EPSON FP xxx a registrační pokladny značky EURO. Připravujeme fiskální tiskárny  STAR TSP xxx a . Sledujte naše novinky.

 Co je to fiskální zařízení?

Jde o registrační pokladnu (která dokáže pracovat samostatně  of-line) nebo fiskální tiskárnu (pro on-line připojení k počítači). Jejich podstatou je takzvaná fiskální paměť. Do ní se ukládají informace o veškerých transakcích provedených pomocí fiskálního zařízení, a to tak, aby jeho uživatel nebyl schopen nijak mazat či pozměňovat data do paměti už jednou uložená. Přístup do ní mají jen kontroloři finančního úřadu a autorizovaná servisní střediska.

Zpět na přehled...