Vyhledávání

Novinky

EKONOM 2018/12 - rozpis zde

Soupis jednotlivých změn ze dne [verze]:

Nová Verze
10.12.2018
[2018/12]
 • Prvotní evidence - Nové grafické vzory faktur a objednávek
Nová Verze
9.10.2018
[2018/10]
 • Hromadná fakturace - Doplněna možnost přenosu předkontace z katalogu do položek faktur
 • Sklad - oprava přepočtu stavu kompletů
 • Mzdy - nová položka procentní srážky z čisté mzdy
 • Personalistika - Doplněn tisk "Karty zaměstnance"
 • Mzdy - doplněna hodinová sazba pro zadání dohody o provedení práce
 • Fakturace - Zohledněna nulová spotřební daň při výpočtu a tisku dokladu
 • Podvojné účetnictví - přepracován výpočet saldokonta účtu (téměř okamžité zobrazení)

Aktualizace
7.6.2018
[2018/05]

 • EET - oprava fiskalizace dokladu "až na druhý pokus" po upgrade Windows10
 • Mzdy - možnost nastavení mailu a heslo pro mzdové PDF sestavy zasílané mailem
 • Mzdy - uvolněno hromadné odeslání zaheslovaných výplatních lístků mailem
 • Skladové doklady - parametr pro tisk svázaných objednávek
 • Intrastat - doplněna možnost exportu vstupních položek Intrastat
 • Intrastat - doplněna sestava "Výkaz intrastat se sumarizací"
 • Intrastat - aktualizována sestava "Seznam faktur- intrastat."
   
Nová Verze
23.5.2018
[2018/05]
 • GDPR - podrobný popis změn
 • GDPR - rozšířena definice přístupových práv na exporty dat z modulů adres a personalistiky, e-shopy a přenosu mezi systémy
 • GDPR- rozšířena definice přístupových práv o zálohování dat bez osobních údajů adresních kontaktů a personalistiky
 • GDPR - modul adres rozšířen o datum platnosti osobních údajů
 • GDPR - modul adres rozšířen o možnost definice hesla pro PDF dokumenty zasílané e-mailem
 • GDPR - modul personalistiky rozšířen o datum platnosti osobních údajů
 • GDPR - modul personalistiky doplněn o filtr platnosti osobních údajů
 • Prvotní doklady - oprava náhodné chyby při přidání dokladu při paralelním spuštění více evidencí
 • Sklad - rozšířen filtr dokladů a pohybů o sériové číslo
 • Personalistika - ve filtru možné nastavit zaměstnance v insolvenci (vystaveno, insolvence)
 • Poštovní formuláře - oprava exportu CSV "Pošta on-line"
 • Souhrnné hlášení - doplněn sloupec "storno řádek" v "Opisu tisku" následného hlášení

Aktualizace
12.3.20178
[2018/01]

 • interní doklady - automatická generace kurzových rozdílů zahraničních pohledávek a závazků
 • Mzdy - aktualizace datové věty NEMPRI přílohy k žádosti o nemocenské dávky verze 2017 31.02.
 • Mzdy - Exekuce, oprava položky náklady na bydlení z 5822,-(2017) na 5928,-(2018)

Aktualizace
25.1.20178
[2018/01]

 • Mzdy - příloha k žádosti o nemocenské dávky verze 2017
 • Mzdy - nová sestava Seznam zaměstnanců s poznámkou
 • Účetnictví - celkový přehled - výnosy a náklady omezeny datumem "od" dle parametrů účetnictví
 • Kurzovní lístek - doplněny sloupce názvu měny a státu, volba datum vystavení/UZP pro denní kurz
 • Prvotní doklady - filtr na svázané dokumenty (roletka Druh dokladu)
 • Import faktury Ekonom-online (EOL) - doplnění předkontací do položek faktury definovaných v katalogu položek
Nová Verze
11.1.2018
[2018/01]
 • Účetnictví, mzdy - nové číselníky pro rok 2018 (daňové a pracovní kalendáře, měsíční a roční sazby daně, sazby pojistného, sazby daňového zvýhodnění, sazby bez prohlášení, číselník náhrad mzdy)
 • Mzdy - nový výpočet srážkové daně z dohody o pracovní činnosti platný od 1.1.2018
 • Mzdy - nový formulář "Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti" vzor 22.
 • Mzdy - počet zaměstnanců vzor 17
 • Podvojné účetnictví - Přiznání k dani z příjmů právnických osob (DPPO) 28
 • Daňová evidence - Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DPFO) vzor 24
 • Identifikace - záložka pro jednoduché vložení firemního loga do dokladů
 • Číselník jmen vystavil - možnost definice obrázku s razítkem a podpisem do dokladů
 • Fakturace PLUS - Evidence náhradního plnění (generování CSV souboru pro MPSV)
 • Mzdy - Aktualizace výkazů TREXIMA (4Q 2017)
 • Fakturace PLUS - Aktualizace XLS pro ČSOB (Saldo)
 • Mzdy - odstraněn dotaz na výpočet nové mzdy
 • Podvojné účetnictví - parametr pro výpočet počátečních stavů rozvahy
 • Ekonomický přehled - obrat nahrazen rozpisem na výnosy, náklady a rozdíl
 • Personalistika - možnost filtrovat zaměstnance s vystaveným výpočtem daně, ELDP, potvrzením příjmů ...
 • Majetek PLUS – tlačítko „Dokumenty“, umožňuje zaevidovat dokumenty ke kartě majetku (PDF, XLS, DOC, atd…)
 • Majetek PLUS – karta majetku – nový údaj CPA/CC pro zařazení majetku do statistické skupiny podle Přílohy č.1 ZDP
 • Majetek PLUS – v číselníku CPA/CC uveden návrh hodnoty daňové odpisové skupiny
 • Majetek PLUS – rozšíření parametrů účetního odepisování – počet měsíců > 999, procento na 3 desetinná místa
 • Majetek PLUS – v inventárních seznamech se se jako cena tiskne součet cenových částí k zadanému datu
 • Majetek PLUS – zaveden nový parametr "Účetní odpisy počítat z rozdílu pořizovací ceny a zbytkové hodnoty", uplatní se při procentním výpočtu účetních odpisů
 • Majetek PLUS – v "Exportu dat pro inventuru" přidána možnost omezit export jen na zadaný interval umístění
 • Majetek PLUS – upraveny a rozšířeny tiskové sestavy
Nová Verze
20.11.2017
[2017/12]
 • Prvotní evidence - možnost full-textového vyhledání textu ve všech dokladech prvotní evidence, adresách zákazníků a katalogu zboží. Možnost okamžitého přechodu na nalezenou položku - popis zde.
 • Fakturace - možnost paralelně spustit formuláře faktury vystavené/přijaté, objednávky vystavené/přijaté
 • Saldokonto - Export xls objednávek pro ČSOB (Fakturace PLUS)
 • Banka - možnost rozúčtování sumární úhrady jednou částkou na rozpis jednotlivých faktur
 • Pokladna, interní doklady, skladové doklady - filtr na nezaúčtované doklady
 • Banka - filtr na hrazený doklad
 • Fakturace - doplněno filtrování dle svázaných dokladů
 • Homebanking ABO - možnost volby automatického/ručního párování obecných plateb
 • Fakturace - Storno: Oprava párování skladových dokladů a objednávek
 • PLUScanner ver.3 (doplněno SW menu, aktualizace přenosů s Dropbox)
Nová Verze
14.8.2017
[2017/08]
 • Účetnictví Plus - možnost zobrazení ekonomického přehledu na spárovaném externím zařízením (mobil, tablet) se systémem Android - více informací zde
 • Účetnictví Plus - možnost zobrazení ekonomického přehledu na spárované webové online fakturaci - "Ekonom-online"
 • Ekonomický přehled - úprava pořadí hodnot, doplněn účetní obrat a stav objednávek a zakázek
 • Intrastat - přednastavení Celního kurzu dle faktury
 • Intrastat - aktualizace seznamu zboží, redukce kódů pro 2017
 • Příkazy k úhradě - oprava generování datumů periodických plateb
 • E-shop - doplněna možnost exportu cen včetně DPH
 • DPH EVD (RPDP) - rozšíření číselníku o nové kódy s plaností od 01.07.2017
Nová Verze
28.6.2017
[2017/06]
 • Mzdy - nové sazby daňového zvýhodnění od 1.7.2017 na druhé (1.617) a třetí dítě (2.017)
 • TREXIMA (ISPV) - nové výkazy a struktury 2017
 • EET - záloha protokolu fiskalizace (obnova pouze vybavených položek)

Nová Verze
20.4.2017

[2017/04]

 • Prvotní evidence - možnost importu libovolného dokladu uloženého do XML datového souboru ve formátu XML Ekonom (import objednávky, interního dokladu, výdejky a pod.)
 • Homebanking - aktualizace formátu SEPA platby pro SBERBANK
 • Pokladna, Banka, interní doklady - oprava posloupnosti číslování řádků
 • Fakturace - možnost parametrizace dalšího kritéria při třídění přehledu dle adresy Intrastat  
 • Fakturace - kontrola členění DPH při ukládání faktury s položkami Intrastat
 • Fakturace - aktualizace výpočtu bonusů
 • Fakturace - přetřídění faktur dle dokladu při kumulaci adres

Aktualizace
2.3.2017
[2017/01]

 • Mzdy - Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků na daňové zvýhodnění pro DPFO vzor č. 2
 • Sklad - Možnost tisku prodejky s EET/bez EET
 • Maloobchod - Parametr na vypnutí fiskalizace pro platby kartou
 • Mzdy - Exekuce, oprava položky náklady na bydlení z 5858,-(2016) na 5822,-(2017)
 • Mzdy - Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - aktualizovaná Příloha č. 2
 • Účetnictví - kombinace výkazů z plném, zkráceném a mikro rozsahu

Nová Verze
3.2.2017

[2017/01]

 • Mzdy - Potvrzení o zdanitelných příjmech vzor 25
 • Mzdy - Potvrzení o zdanitelných příjmech vybíraných srážkou vzor 5
 • Mzdy - Počet zaměstnanců vzor 16
 • Mzdy - Přihláška - Odhláška
 • Mzdy - Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění
 • Mzdy - Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vzor 21
 • Účetnictví - Přiznání k dani z příjmů právnických osob (DPPO) 27
 • Účetnictví - konverze při importu počátků do rozvahy a výsledovky v plném rozsahu ze staré verze výkazů
 • Účetnictví - rozvaha a výkaz zisků ve zkráceném rozsahu
 • Fakturace - doplněna možnost dokladu s EET
 • Daňová evidence - Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DPFO) vzor 23
 • Sklad - filtr skladových dokladů dle textu v položce dokladu, filtr na prodejky s EET
 • Pokladna - filtr na příjmové doklady s EET
 • Homebanking - SEPA příkazy, aktualizace import výpisy GEMINI - CM (vcetne načítání SEPA plateb)
 • Kniha jízd - Silniční daň vzor 16 (pokyny vzor 24)
   

Nová Verze
15.12.2016
[2016/12]

 • EET - elektronická evidence tržeb (pokladna, skladové prodejky, maloobchodní prodej)
 • Mzdy - nové číselníky pro rok 2017 (daňový a pracovní kalendáře, měsíční a roční sazby daně, sazby pojistného, sazby daňového zvýhodnění, sazby bez prohlášení, číselník náhrad mzdy)
 • Mzdy - Aktualizace tiskopisu "Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění" (ČSSZ - 89 621 12 III/2016)
 • Mzdy - Aktualizace tiskopisu "Oznámení o nástupu do zaměstnání" (ČSSZ - 89 503 1 - III/2016)
 • Pokladna - storno dokladu

Aktualizace
24.8.2016
[2016/09]

 • DPH - nový tiskopis vzor 20
 • Sklad - oprava importu počátků z jiného období
 • Kontrolní hlášení - zvýraznění rozdílu na záložce kontrolních součtů proti výkazu DPH

Nová Verze
4.8.2016
[2016/09]

 • Fakturace - Tisk QR kódu faktura + platba (nastavení v parametrech)
 • Fakturace PLUS - Možnost automatického načítání faktur pomocí QR čtečky (2D)
 • Podvojné účetnictví - aktualizace osnovy zachová původní nastavení převodu počátečních stavů.
 • Intrastat - doplněny kontrolní mechanismy do evidence faktur (filtr, sestavy záhlaví a položek)
 • Adresář - Nová sestava "Adresy se seznamem bankovních účtů"
 • Fakturace - doplnění sloupce "Doprava" do seznamu faktur
 • Personalistika - doplněn mail, u seznamu dětí datum narození
 • Kontrolní hlášení - kontrola při kopírování dokladů s "Doplňujícími údaji" (Faktury, Interní, Pokladna)
 • Fakturace cizí měna - oprava editace odpočtů záloh s různým kurzem na zúčtovací faktuře
 • (pokladna, interni doklady - opraven případ zaslepení položek při kopii dokladu s Reverse Charge)
 • odstraněna chyba změny druhu dokladu z faktury na proformu (vynulování datumu zaúčtováni a členění DPH)

Aktualizace
20.5.2016
[2016/03]

 • Faktury přijaté - automatické generování položek Reverse Charge
 • Mzdy - upravena kontrola měsíčního daňového zvýhodnění k 1.5.2016, doplněna hromadná konverze daňového zvýhodnění zaměstnanců
 • Prvotní evidence - Aktualizace limitů položek RPDP pro kódy 12-17 (fakturace, interní, pokladna)
 • Adresy - ošetřena kontrola duplicity IČO při paralelním zadání adresy po síti
 • Fakturace - ošetřena inkrementace variabilního symbolu při paralelním zadání dokladu po síti (pouze pokud je symbol odvozen od čísla dokladu)
 • Maloobchod - parametr pro Windows tisk s korekcí diakritiky

Aktualizace
1.4.2016
[2016/03]

 • Mzdy plus - Aktualizace statistických výkazů TREXIMA (od 1.Q 2016)
 • Prvotní evidence - na dokladech doplněno tlačítko pro ověření DIČ prostřednictvím systému VIES
 • Sklad - možnost kopie skladových skupin včetně koeficientů slevy pro všechny skupiny adres
 • Podvojné účetnictví - rozšířeny možnosti podmínek pro výpis účtu (středisko od - do ..., negace podmínky)

Nová Verze
17.3.2016
[2016/03]

 • Daňová přiznání fyzické osoby, právnické osoby - aktualizace výpočtů a elektronických vět
 • Fakturace - rozšířena funkce kopírování hrazených proforem a záloh o možnost automatického generování zúčtovací faktury doplněna možnost volby přenosu střediska, zakázky a činnosti z adresáře při hromadném generování faktur
 • Fakturace - doplnění DIČ a členění DPH do filtru
 • Mzdy - pracovní kalendář doplněn o nový svátek 25.3.
 • Statistické výkazy - aktualizace "Měsíčního statistického dotazníku"
 • Poštovní formuláře - doplnění tisku Podacího lístku 2016 (s rámečky i do předtisku)

Nová Verze
15.2.2016
[2016/02]

 • Kontrolní hlášení - aktualizace výpočtů
 • Prvotní evidence DPHEVD - nové kódy (18,19,20) číselníku RPDP
 • Prvotní evidence - doplněn sloupec Evidenční číslo do hlavního seznamu dokladů (pro možnost exportu položek do XML, XML ...)
 • Přenos mezi systémy - export evidenčního čísla KH

Aktualizace
1.2.2016
[2016/01]

 • Mzdy - přehled o výši pojistného 2016 (včetně elektronické věty)
 • DPH - aktualizace elektronické věty pro portál EPO
 • Mzdy - potvrzení o zdanitelných příjmech vzor 24
 • DPH - v kontrolním hlášení uvolněn export XML elektronické věty na portál MFČR
 • DPH - v kontrolním hlášení doplněn parametr, zda uvolnit zadávání evidenčních čísel u vystavených dokladů
 • Přístupová práva - možnost zvolit přístup jen pro vybraný bankovní účet, rozšíření hesel na docházku a nepřítomnosti
 • Mzdy - opraven minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojistné
 • Mzdy - upraveny formuláře vyúčtování daně z příjmů a srážkové daně pro uchování hodnot minulých období
 • Účetnictví - Přiznání k dani z příjmů právnických osob vzor č.26 (včetně XML exportu)
 • Daňová evidence - Přiznání k dani z příjmů fyzických osob vzor č.22 (včetně XML exportu)
 • Kniha jízd PLUS - Silniční daň vzor 16 (dle pokynů k vyplnění č. 23)

 

Zpět >>