Vyhledávání

Novinky

26.1.2010

Soupis jednotlivých změn ze dne [verze]:

Aktualizace
26.1.2010
[2010/01]

 • DPH - souhrnné hlášení "DPHSHV" pro elektronické podání (generování xml souboru)
 • DPH - elektronické podání DPH (generování xml souboru)
 • Silniční daň vzor 13 - rozšíření přílohy na 28 vozidel
 • Silniční daň vzor 13 - doplnění tisku o pole "Vztah k právnické osobě"
 • Adresy - možnost automatického přenosu údajů ze systému ARES po zadaní IČ (název, adresa)
 • Adresy - možnost ověření údajů firmy ze systému ARES mfčr
 • Fakturace - oprava tisku "% DPH" na záhlaví dobropisů a storen
 • Fakturace - výpočet RCH dle aktuální sazby

Aktualizace
8.1.2010
[2010/01]

 • Kniha jízd - Silniční daň vzor č.13
 • Mzdy - Žádost o poukázání chybějící částky na měsíčních daňových bonusech vzor č.4

Aktualizace
6.1.2010
[2010/01]

 • Mzdy - Vyúčtování daně vybírané srážkou vzor č.12
 • DPH - nový číselník členění DPH pro souhrnné hlášení od 1.1.2010
 • Daňová evidence - přiznání k dani z příjmů fyzických osob vzor č.16 (za .r.2009)
 • Podvojné účetnictví - přiznání k dani z příjmů právnických osob vzor č.19 (za .r.2009)
 • Mzdy - výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor č.14
 • Mzdy - vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vzor č.15
 • Mzdy - počet zaměstnanců vzor č.9
 • Mzdy - doplněn číselník náhrad mzdy pro rok 2010
 • Mzdy - nové mzdové číselníky pro rok 2010 (měsiční sazby zálohy daně, sazby pojistného, sazby daňového zvýhodnění, sazby bez prohášení ...)

Aktualizace
21.12.2009
[2010/01]

 • DPH - formulář vzor č. 16

Nová Verze
2010/01

17.12.2009

 • DPH - aplikovány nové sazby DPH 10% a 20%
 • Mzdy - pracovní kalendář 2010
 • Ekonomický přehled - Daňový kalendář 2010

Aktualizace
8.12.2009
[2009/12]

 • Majetek - kombinace pozastavení odpisu a navýšení ceny majetku
 • DPH - možnost rozdělení DPH položek dokladu dle členění DPH jednotlivých položek
 • Pokladna - parametr "Editace DPH po zadání ceny" pro urychlení korekce DPH při zadání dokladu

Nová Verze
2009/12

1.12.2009

 • Majetek - mimořádné odpisy hmotného majetku

Majetek Plus
24.11.2009

 • Přehled změn, doplňků a úprav provedených v Majetku Plus od 1.8.2009 do 31.10.2009 naleznete zde

Nová Verze
2009/12

11.11.2009

 • Účetnictví Plus - nový modul s funkcemi Ekonomický přehled a Úkoly
 • Mzdy - v zákonném pojištění zrušeno omezení na maximum základu pro sociální pojistné
 • Sklad - možnost automatického vystavení výdejky z příjemky, příjemky s výdejky
 • Mzdy - úprava náhrady mzdy dle novely §192 zákoníku práce, kdy nepřísluší náhrada za prvních 24 neodpracovaných hodin  z rozvržených směn
 • Mzdy - doplněna možnost zadání činnosti v zahraničí (upraveny sestavy se sociálním pojistným, včetně příkazu k úhradě a zaúčtování mezd)
 • Fakturace - rozšíření bonusů pro ceny položek na 4 desetinná místa
 • Homebanking (příkazy) - formát "multicash 3_01-004 (unicredit - cfd)" aktualizován na veri 3.21
 • Upomínky - doplněn tisk státu u cizojazyčných mutací
 • Fakturace oprava - přepočet ceny dokladu po hromadném smazání "REMA" poplatků
 • Fakturace - doplněna definice předkontace položky při hromadném přenosu z katalogu
 • Poštovní formuláře - doplnění nových kódů pro volbu "Označení služby nebo dispozice odesílatele"

Aktualizace
6.10.2009
[2009/07]

 • Homebanking - import výpisů: aktualizován "gemini - formát swift"
 • Fakturace - doplněna kontrola na změnu čísla účtu dodavatele

Aktualizace
22.9.2009
[2009/07]

 • Údržba - nová funkce rekonstrukce poškozených dat (opraví poškození dat které setrvává i po opravě setřídění)
 • Údržba - při indexaci poškozených dat potlačen sled chybových stavů a hlášení
 • Zálohování - při zálohování dat otevřených jinou stanicí upraveno výsledné hlášení o neúspěšně provedené záloze dat.
 • Účetnictví - hlavní kniha v angličtině

Aktualizace
17.9.2009
[2009/07]

 • Účetnictví - sestava "Účetní doklad s rekapitulací dph": opravena a rozšířena o VS při tisku faktur a interních dokladů
 • Manažer - optimalizace výpočtů skupiny grafů "Účetnictví"
 • Fakturace - doplněny dodací listy v angličtině a němčině
 • Mzdy - Aktualizace sestav "Přehledy o platbě pojistného ZP"
 • Ukončení služky "posílání SMS"
 • Zablokování vstupu ostatních uživatelů do programu při aktualizaci dat.

Aktualizace
2.9.2009
[2009/07]

 • Mzdy opravy
 • nepočítá se mimořádná sleva u souběhů
 • do počtu zaměstnanců v přehledu se zahrnují zaměstnanci na neschopence
 • nedosazuje se mimořádná sleva do přehledu 2009/09
 • zkrácená délky sestavy přehledu
 • nepočítají se slevy na pojistném pokud je odchod do 2009/08

Nová Verze
2009/07

25.8.2009

 • Mzdy - výpočet slevy na pojistném. Podrobnosti zde.
 • Mzdy - sestava "Přehled o výši pojistného 2009/08"
 • Mzdy - hromadný výpočet slev za 2009/1 až 2009/07
 • Mzdy - sestava "Příloha k Přehledu o výši pojistného"
 • Majetek Plus - nový rozšiřující modul evidence majetku. Modul za příplatek - viz ceník.
 • Fakturace - zahrnutí cizí měny do výběru faktur pro upomínky
 • Fakturace - Doplněny upomínky v Aj a Nj
 • Fakturace - možnost kombinace cizí a tuzemské měny ve filtru faktur

Aktualizace
10.8.2009
[2009/04]

 • Přiznání DPH - vzor 15 export do xml (EPO2), aktualizován výstupní formát koeficientů ("koef_p20_vypor" a "koef_p20_nov")
 • Fakturace - doplněna sestava "seznam faktur s položkami a střediskem"

Aktualizace
24.7.2009
[2009/04]

 • Mzdy - potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti vzor č.17

Aktualizace
20.7.2009
[2009/04]

 • Externí sběrný terminál - akceptování položek bez slevy
 • Mzdy - možnost tisku měsíčního přehledu OSSZ a přihlášky/odhlášky s "dokresleným" podkladem pro vlastní evidenci

Aktualizace
16.6.2009
[2009/04]

 • Objednávky - doplnění polí "popis" a "vystavil" do seznamu (včetně třídění a filtrování)
 • Servis - přenos střediska, zakázky a činnosti z adresy evidované u předmětu opravy
 • Přiznání DPH - vzor 15 export do xml (EPO2) - doplněn číselník finančních úřadů, aktualizován číselník "CZ-NACE" (tzv."okeč")


  filtry - sledování neuhrazených dokladů již od prvního dne po splatnosti

Aktualizace
2.6.2009
[2009/04]

 • Mzdy - Trexima, oprava výpočtu absencí za aktuální kvartál (pole souboru "MI.DBF" Abscelq, Absplacq)

Aktualizace
20.5.2009
[2009/04]

 • DPH - doplněno členění DPH pro pořízení majetku

Aktualizace
15.5.2009
[2009/04]

 • Účetnictví - měsíční výkazy Intrastat pro rok 2009
 • Účetnictví - měsíční statistický dotazník pro rok 2009
 • Manažer - oprava - přístupová práva

Aktualizace
4.5.2009
[2009/04]

 • Adresy - možnost definice seznamu dodacích adres k dané fakturační adrese (automatické vyplnění dodací adresy konečného příjemce ve faktuře a objednávce)
 • Fakturace - oprava možnosti editace jednotkové ceny v cizí měně přenesené z katalogu
 • Kniha jízd - oprava zaokrouhlení na sestavách

Aktualizace
24.4.2009
[2009/04]

 • Mzdy - Trexima 2009 (zpracování podkladů pro nové výkazy ISPV)
 • I-obchod - doplněna možnost nabídky dopravy v potvrzovací fázi objednávky (skupina položek "ESHOP-DOPR")
 • I-obchod - aktualizována referenční skupina e-shop EKONOM
 • Fakturace - doplněna možnost hromadné transformace neuhrazených dokladů v "SKK" na "EUR"
 • Mzdy - doplněn filtr na souběžné pracovní poměry (zjednodušení pro správné pořadí vystavení mezd)

Nová Verze
2009/04

9.4.2009

 • EKONOM - nová grafika u vstupní obrazovky programu
 • Sklad - filtr na skladové doklady dle čísla skladu povoleného v přístupovém právu

Aktualizace
2.4.2009
[2009/01]

 • Podvojné účetnictví - nová sestava "Tisk deníku - Přehled výnosů a nákladů dle středisek, zakázek, činností"

  Připravujeme 
 • EKONOM - rozšířené (uživatelsky definované) filtry
 • Fakturace - hromadný převod neuhrazených faktur v SKK na EUR
 • Mzdy - nová verze "Výkazy Trexima 2009"

Aktualizace
31.3.2009
[2009/01]

 • Fakturace - tisk desetinných míst u MJ podle nastavení v parametrech u faktur v CM
 • Objednávky, faktury, sklady - možnost rekapitulace marže zadávané položky, respektive dokladu celkem
 • Kniha jízd - možnost přepočtu knihy jízd soukromého vozidla při jakékoli změně na kartě
 • Kniha jízd - implicitní nastavení jízd soukromého vozidla bez zadávání stavu tachometru
 • Kniha jízd - aktualizace sestav - výpočty na celé částky Kč
 • Mzdy - nová sestava "Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti"
 • Objednávky, sklad - možnost operativně zobrazit rabat vzhledem k prodejní ceně položky při jejím zadání.
 • Fakturace - Možnost změny členění DPH bez přepočtu cen

  Oprava
 • Internetový obchod - generování čísla zákazníků zadávaných ručně prostřednictvím www
 • Kniha jízd - vyhledávání dle trasy, přidání jízdy po vymazání vozidla

Aktualizace
23.3.2009
[2009/01]

 • Mzdy  - možnost podrobého rozpisu pracovní doby po jednotlivých dnech nemoci přímo při výpočtu náhrady mzdy.

Aktualizace
4.3.2009
[2009/01]

 • Mzdy  - doplněna možnost zadání nepřítomnosti za část dne (v hodinách)
 • Interní doklady - v seznamu dokladů doplněn sloupec "zbývá uhradit
 • Oprava
  - oprava exportu ELDP09 do xml (Zaměstnání Malý / Velký rozsah - doplněno pole "sre")

Aktualizace
27.2.2009
[2009/01]

 • Sklad - do seznamu karet doplněny sloupce "rezervováno" a "objednáno"
 • Sklad - rozšířen export skladových karet do XLS včetně stavů, skladových cen a pod.
 • Objednávky - doplněn filtr na číslo skladu
 • DPH - opraven tisk aktuálního seznamu řádků výkazu DPH
 • Mzdy - upraven tisk ELDP - vyměřovací základ v plné výši (nekrácený)
 • Mzdy - příloha k žádosti o nemocenské dávky - do vyloučených dob nezapočten pozdní nástup
 • Mzdy - ELDP09 - Doplnění exportu do xml (pro e-podání)

Aktualizace
23.2.2009
[2009/01]

 • Přiznání DPH - vzor 15 export do xml (EPO2) - aktualizován číselník "CZ-NACE" verze 2009 (nahrazuje "Okeč")
 • Oprava
  - Přiznání DPH - vzor 15 export do xml (EPO2) - odstranění duplicitních polí

Aktualizace
11.2.2009
[2009/01]

 • Mzdy - možnost definice položek pro zaúčtování náhrady mzdy a 1/2 zúčtované náhrady
 • Mzdy - doplněn číselník kódů OSSZ v přehledu o výši pojistného
 • Sklady - ze sestavy zpětného aktuálního stavu vyřazeny službové položky

Aktualizace
3.2.2009
[2009/01]

 • Opravy
  - oprava mzdových výpočtů v přehledu o výši pojistného OSSZ
  - oprava všech mzdových výstupů pojistného za firmu s členěním na 25% a 21,5% (jen důchodové)

Aktualizace
29.1.2009
[2009/01]

 • Mzdy - "vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně" vzor č.11
 • Silniční daň - doplněna možnost přednastavení dat z minulého typu přiznání

Aktualizace
28.1.2009
[2009/01]

 • Opravy
  - oprava exportu do XML "Oznámení o nástupu do zaměstnání
  - oprava výpočtu daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů FO ze závislé činnost

  Rozšíření
 • Homebanking - export příkazů "Multicash 3_20 cfd" (nový formát)
 • Účetnictví - možnost importu počátků rozvahy, výsledovky a toků z údajů jiné agendy
 • Mzdy - Evidenční list důchodového pojištění pro rok 2009
 • Účetnictví - přiznání k dani z příjmů právnických osob vzor 18
 • Saldokonto - odsouhlasení závazků - pohledávekdoplněny registrační údaje odesilatele a IČ, DIČ adresáta na dopisu
 • Mzdy - výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor 13 (vyúčtování zaměstnanec)
 • Mzdy - vyúčtování daně z příjmů vzor 14 (vyúčtování firma)
 • Mzdy - přehled o počtu zaměstnanců vzor 8

Aktualizace
15.1.2009
[2009/01]

 • Opravy
  - oprava konverze mzdového číselníku v příkazech k úhradě a definici zaúčtování mezd
  - oprava vyhodnocení zda se jedná o pokračování mzdové nepřítomnosti z roku 2008
  - oprava sumarizace náhrady mzdy do výplaty v hotovosti
  - oprava nabídky výpočtu nemocenské dávky při pokračovaní nemoci z r.2008
  - oprava chyby tisku rekapitulace dokladů DPH
  - oprava chyby tisku názvu OSSZ (PSSZ) ve mzdové přihlášce

  Rozšíření
 • Mzdy - výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor 13 (vyúčtování zaměstnanec)
 • Mzdy - vyúčtování daně z příjmů vzor 14 (vyúčtování firma)
 • Mzdy - přehled o počtu zaměstnanců vzor 8

Nová Verze
2009/01

12.01.2009

 • DE - nové Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DPFO) vzor 15
 • DPH - nový formulář DPH vzor č.15
 • DPH - nový číselník kódů členění dokladů DPH
 • Mzdy - zcela nový modul pro výpočet náhrady mzdy za prvních 14 dnů nemoci zaměstnance
 • Mzdy - rozpis pracovní doby
 • Mzdy - nový číselník druhů činnosti
 • Mzdy - nové "zaměstnání malého rozsahu" - nové hranice pro platbu sociálního pojištění
 • Mzdy - nové mzdové číselníky (měsiční sazby zálohy daně, sazby pojistného, sazby daňového zvýhodnění, sazby bez prohášení ...)
 • Mzdy - nový vzor Přihlášky - odhlášky ossz (oznámení o nástupu do zaměstnání
 • Mzdy - nová sestava "Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách"
 • Fakturace - možnost odpočtu záloh (úhrad) v daňové evidenci s rozpisem DPH
 • Fakturace - odpočty záloh v cizí měně
 • Fakturace - možnost "rozšířeného" náhledu zaúčtování (t.j. včetně souvisejících dokladů)
 • Úprava prostředí - nová sada ikon v celém programu
 • Možnost individuálního nastavení pořadí sloupců a velikostí oken jednotlivých seznamů

Zpět >>