Vyhledávání

Novinky

5.4.2011

Soupis jednotlivých změn ze dne [verze]:

Aktualizace
5.4.2011
[2011/04]

 • Podvojné účetnictví Plus - "Příspěvkové organizace" možnost parametrického nastavení výpočtů výkazů na 2 desetinná místa, aktualizovány struktury xml dle schémat platných od 2011/04

Nová Verze
2011/04
1.4.2011

 • Fakturace - Úprava dle novely zákona o DPH s účinností od 1. 4. 2011. (Datum přijetí dokladu, Datum uplatnění odpočtu DPH)
 • Fakturace - Doplnění porovnávání datumů do filtru (v souvislosti s novelou zákona o DPH)
 • Moduly plus - možnost proporcionálního zvětšení zadávacích formulářů programu pro monitory s jemným rozlišením. Popis viz Aktuality
 • Fakturace - faktura ve slovenštině - oprava názvu polí v tisku
 • Sklad - rozšířen filtr skladových pohybů dle kódu položky

Aktualizace
1.3.2011
[2011/01]

 • Podvojné účetnictví - DPPO vzor 21 (Doplněna pole pro zadání IČ, DIČ v souvislosti s "Podílovými fondy" - II.Oddíl, příloha A)
 • Mzdy - potvrzení pro Úřad práce (na podporu v nezaměstnanosti vzor od 01.01.2011)
 • Mzdy - OSSZ Přihláška / Odhláška: Možnost načtení dat z předchozího typu tiskopisu (pro všechny varianty změn)

Aktualizace
23.2.2011
[2011/01]

 • Intrastat - Generování CSV souboru pro elektronický přenos

Aktualizace
17.2.2011
[2011/01]

 • DPH vzor 17 - export XML formátu pro elektronické podání (DPHDP3)
 • DPH vzor 17 - oprava tiskového formuláře (druh podání, koficienty pro přechodné období)
 • Podvojné účetnictví - DPPO vzor 21, zadávací a tiskový formulář

Aktualizace
8.2.2011
[2011/01]

 • Poštovní formuláře - oprava formátu ceny v sestavě "Poštovní podací arch svislý"
 • Fakturace: - změna názvu "Dobropis" na "Opravný daňový doklad"
 • DPH - oprava výpočtu řádku D52 odpočtu v krácené výši (místo součtu K47 má být K46)
 • Poštovní formuláře - oprava formátu ceny v sestavě "Poštovní podací arch svislý"
 • Maloobchod - kontrola maloobchodní prodejky na uzamčení období skladu

Aktualizace
3.2.2011
[2011/01]

 • Mzdy - hromadné oznámení ZP - oprava tikopisu (příjmení+jméno)
 • Mzdy - přehled o výši pojistného - oprava zobrazení částky náhrad
 • Mzdy - tiskopisy ZP - doplněna "Revírní bratrská pokladna" (kod 213)
 • Mzdy - "Potvrzení o zdanitelných příjmech 2011" (vzor č.19)
 • Mzdy - "Vyúčtování daně vybírané srážkou 2010" (vzor č.13)
 • Mzdy - opravy názvů zdravotních pojišťoven v doprovodném textu "Přehledu o platbě pojistného"
 • Mzdy - "Výpočet daně a daňového zvýhodnění 2010" (vzor č.15)

Aktualizace
27.1.2011
[2011/01]

 • Mailový klient EKONOM - opraveno odesílání sestav přes SMTP server s verifikací
 • Katalog - možnost nastavit počet kopií u tisku štítků/EAN kódů

Aktualizace
25.1.2011
[2011/01]

 • Příspěvkové organizace - doplněn XML protokol pro přílohy

Aktualizace
17.1.2011
[2011/01]

 • Přiznání DPH:  vzor 16 (za prosinec nebo 4.Q 2010) doplněna hodnota pole "dokument" dle nové kontroly portálu MFČR (aktualizace nutná)
 • Homebanking - import Citidirect +: rozšířena možnost o načítání variabilního symbolu z libovolného místa importního řetězce

Nová Verze
2011/01
12.1.2011

 • Účetnictví plus - daňový kalendář 2011
 • Kniha jízd - Silniční daň vzor. 14
 • Peněžní deník - upozornění při zaúčtování úhrady předcházející již existujícím úhradám dokladu s DPH (nutno zkontrolovat správnost chronologie rozúčtování DPH v deníku u těchto částečných úhrad).

Nová Verze
2011/01

3.1.2011

 • Mzdy - možnost nastavení zvýšené procentní sazby OSSZ (možnost odpočtu poloviny náhrad mzdy)
 • Mzdy - konverzní můstek pro převod hodnot na rok 2011
 • Mzdy  - přehled o výši pojistného I/2011
 • Mzdy - nové tiskopisy ZP "Přehled o platbě pojistného", "Hromadné oznámení zaměstnavatele"
 • Mzdy - Vyúčtování DPFO ze závislé činnosti vzor č.16
 • Daňová evidence - "Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za 2010" (vzor č.17) zadávací a tiskový formulář včetně příloh (1,2,3)
 • Poštovní formuláře - Doplněn nový "svislý formát" podacího archu a PPL formulář "Seznam dobírkových balíků"
 • Faktury - export dokladu do XML souboru
 • Mzdy - Přehled o počtu zaměstnanců za rok 2010 vzor 10
 • Sklad - možnost porovnat rozdíly aktuálních skladových dokladů proti záloze dat (například po závěrce skladu)
 • Majetek - předkontace a kontace odpisů na jednotlivých kartách majetku
   

Nová Verze
2010/12

2.12.2010

 • Homebanking - ve standardní verzi rozšířena oboustranná komunikace na všechny banky pracující se standardním ABO formátem
 • Fakturace PLUS - Homebanking doplněn o nový formát "Citidirect +" pro oboustrannou komunikaci (soubory IMP - tuz.a DSK - tuz i zahr.)
 • Objednávky - doplněna funkce kopie položky
 • Majetek - měsíční odpisy nehmotného majetku
 • Interní doklady - výpočet kurzových rozdílů k termínu bez následných úhrad - (oprava výpočtu kurzového rozdílu u pohledávky s odečtem zálohy)
 • Interní doklady - tisková sestava interní doklad v cizí měně

Pro uživatele s upgradem pro rok 2011 zpřístupněny navíc funkce verze 2011/01

 • Sklad - možnost porovnat rozdíly aktuálních skladových dokladů proti záloze dat (například po závěrce skladu)
 • Majetek - předkontace a kontace odpisů na jednotlivých kartách majetku
   

Aktualizace
2.11.2010
[2010/08]

 • Zakázky - rozšíření položky číselníku (plánované zahájení/předání, zahájení/předání, odpovědnost, stav, poznámka), po uzavření zakázky upozornění při výběru do dokladu.

Aktualizace
26.10.2010
[2010/08]

 • Skladové karty - možnost volby poslední nákupní ceny (přenos do dokladu, seznam položek)
 • Sklad - u číselné řady dokladu možnost nastavit poslední nákupní cenu z pohybů
 • Pokladna - seznam dokladů s rozpisem na položky
 • Pokladna, banka, interní doklady - doplněny tlačítka pro volbu kalendáře u datumových proměnných

Aktualizace
7.10.2010
[2010/08]

 • Fakturace - přidána možnost filtrování dle datumu úhrady
 • Fakturace -  doplnění čísel skladových dokladů a objednávek do popisu položek při hromadné kumulaci

Aktualizace
21.9.2010
[2010/08]

 • Fakturace - Záznam čísla zálohy (proformy) do popisu položky při odpočtu v zúčtovací faktuře. Doplněna možnost kumulace položek dle jednotlivých skladových dokladů (resp. objednávek)
 • Hromadná fakturace - opravena chyba výpočtu ceny vč. DPH u položek individuálního ceníku
 • Mzdy - OSSZ - nulování datumu odchodu u přihlášky

Aktualizace
6.9.2010
[2010/08]

 • Fakturace - (oprava) výpočet kurz.rozdílu při odpočtu uhrazené zálohy v cizí měně se členěním DPH "osvobozeno"
 • Předkontace - možnost definice filtru předkontací pro jednotlivé prvotní evidence
 • Adresy - parametr pro automatické vyplnění adresy po zadaní IČ
             - parametr pro nový způsob hledání v adresách (metodou filtru položek dle aktuálního řetězce)
 • Střediska, zakázky, činnosti - nový způsob hledání (metodou filtru dle řetězce)
   

Nová Verze
2010/08

5.8.2010

 • Mzdy - nová sestava podrobného rozpisu výpočtu náhrad mzdy (redukovaný PHV, hodiny náhrady apod.)
 • Objednávky - doplněno sledování obchodního limitu
 • Objednávky - automatická generace objednávky do minima, normy, maxima.
 • Mzdy - evidence odkazů na dokumenty ke kartě zaměstnance (možnost přímého otevření dokumentu)
 • Sklady - rozšíření obchodních limitů o rekapitulaci mezi nevyfakturovanými výdejkami a zálohami

Aktualizace
23.7.2010
[2010/05]

 • DPH - souhrnné hlášení "DPHSHV" aktualizace struktury XML

Aktualizace
19.7.2010
[2010/05]

 • Podvojné účetnictví Plus - "Příspěvkové organizace" doplněn (aktualiziován) kompletní XML export pro rozvahy a výsledovky:
  CV1_ROZVAHA: OSS, PO, SF, UNIVERZAL, USC
  CV2_VYSLEDOVKA: OSS, PO, SF, UNIVERZAL, USC
 • Mzdy - jednotný seznam hodnot personalistiky s možnostní hromadné konverze cen

Aktualizace
28.6.2010
[2010/05]

 • I-obchod - doplněn parametr pro nákup bez předchozí registrace (včetně možnosti stanovení limitu nákupu)

Aktualizace
10.6.2010
[2010/05]

 • Fakturace PLUS - HOMEBANKING: Nový formát GEMINI CM (import výpisu v cizí měně s odděleným záznamem úhrad a poplatků)
 • Objednávky vystavené - doplnění datumu dodání do seznamu
 • Poštovní poukázky - nová "Poštovní dobírková poukázka A" standardní i podélný tisk
 • Hromadná fakturace - možnost nastavení filtru a tisk bloku poštovních poukázek
 • Poštovní formuláře - modifikace a ukládání vlastních variant Poštovního podacího archu
 • Prvotní evidence - položky dokladů nově i pro Příkazy k úhradě
 • Prvotní evidence - doplnění seznamu (přehledu) položek dokladů o pole "cizí měna" a "kontace"

Aktualizace
4.6.2010
[2010/05]

 • Ekonom - možnost použít vlastní modul mailového SMTP klienta pro odesílání dokumentů
 • Mzdy - nová položka mzdového číselníku pro souběžné pracovní poměry bez zdravotního pojistného
 • Mzdy + Trexima (ISPV) - aktualizace výpočtů, oprava statistik zaměstnání "na dohodu" a "úkolovou mzdu"

Aktualizace
25.5.2010
[2010/05]

 • Sklad - přepočet cen skladového dokladu generovaného z objednávky při odlišném kurzu na záhlaví
 • Mzdy - nové "Hromadné oznámení OZP"
 • Mzdy - nová "Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění"
 • Mzdy - nový "Přehled OZP"

Aktualizace
13.5.2010
[2010/05]

 • Kódy bank - možnost aktualizace číselníku ze stránek ČNB

Nová Verze
2010/05

23.4.2010

 • Adresy - možnost přímého ověření DIČ na stránkách Evropské komise (SOAP protokol)
 • Přístupová práva - možnost zakázat správu agend (přidání, mazání, oprava v seznamu firem)
 • Podvojné účetnictví - příspěvkové organizace - k základní sestavě doplněny nové sestavy: ROZVAHA - příloha č.1
     - Příspěvkové organizace
     - Organizační složky státu
   VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT - příloha č.2
     - Příspěvkové organizace
     - Organizační složky státu

Aktualizace
30.3.2010
[2010/01]

 • Podvojné účetnictví - nová rozvaha výkaz zisků pro příspěvkové organizace
 • Homebanking - pro standardní kompatibilní média (ABO) doplněna možnost importu a exportu textového pole  (tzv."AV")
 • Fakturace - oprava chyby zadání parametru pro sestavu "Seznam faktur s výpisem drobných nedoplatků a přeplatků"
 • DPFO - opraven seznam kodů pro mimořádné přiznání

Aktualizace
17.3.2010
[2010/01]

 • Daňová evidence - parametr pro rozšíření kontroly zaúčtování o kontrolu zaúčtování DPH pohledávek a závazků do deníku
 • Daňová evidence - přepracován modul pro zaúčtování částečných úhrad pohledávek a závazků do deníku
 • Sklad - opraveno zobrazení marže skladové položky při zadání položkové ceny s DPH

Aktualizace
25.2.2010
[2010/01]

 • DPH - nový tiskopis "Souhrnné hlášení k DPH" (kontrolní opis)

Aktualizace
18.2.2010
[2010/01]

 • Terminálový režim - fixace odkazu na tiskárnu u které se mění v názvu číslo terminálové relace
 • Mzdy - ELDP doplněn přenos názvu OSSZ při výběru kódu
 • Mzdy - doplněna sestava "Roční sumarizace mezd široká" (analogie úpravy mzdového listu)
 • Mzdy - doplněna sestava "Měsíční přehled dle zaměstnanců široký"
 • Fakurace - Interní doklady - doplněna možnost sledování limitů zákazníků dle neuhrazených dokladů po splatnosti
 • Fakturace - možnost tisku přeúčtovacích faktur (loňské sazby DPH u položek a letošní datum UZP na dokladu)

Aktualizace
11.2.2010
[2010/01]

 • Mzdy - potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti vzor č.18
 • Mzdy - při výpočtu mzdy doplněna kontrola hodnoty daňového zvýhodnění na platné sazby daného období

Aktualizace
3.2.2010
[2010/01]

 • Mzdy - nový mzdový formulář OSSZ "Přehled o výši pojistného" (ČSSZ - 89 542 6 I/2010)
 • Mzdy - opravena chyba správného načítání redukčních hranic náhrady mzdy platných pro rok 2010
 • Poštovní formuláře - oprava chyby (proměnná "Tisk")

Aktualizace
26.1.2010
[2010/01]

 • DPH - souhrnné hlášení "DPHSHV" pro elektronické podání (generování xml souboru)
 • DPH - elektronické podání DPH (generování xml souboru)
 • Silniční daň vzor 13 - rozšíření přílohy na 28 vozidel
 • Silniční daň vzor 13 - doplnění tisku o pole "Vztah k právnické osobě"
 • Adresy - možnost automatického přenosu údajů ze systému ARES po zadaní IČ (název, adresa)
 • Adresy - možnost ověření údajů firmy ze systému ARES mfčr
 • Fakturace - oprava tisku "% DPH" na záhlaví dobropisů a storen
 • Fakturace - výpočet RCH dle aktuální sazby

Aktualizace
8.1.2010
[2010/01]

 • Kniha jízd - Silniční daň vzor č.13
 • Mzdy - Žádost o poukázání chybějící částky na měsíčních daňových bonusech vzor č.4

Aktualizace
6.1.2010
[2010/01]

 • Mzdy - Vyúčtování daně vybírané srážkou vzor č.12
 • DPH - nový číselník členění DPH pro souhrnné hlášení od 1.1.2010
 • Daňová evidence - přiznání k dani z příjmů fyzických osob vzor č.16 (za .r.2009)
 • Podvojné účetnictví - přiznání k dani z příjmů právnických osob vzor č.19 (za .r.2009)
 • Mzdy - výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor č.14
 • Mzdy - vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vzor č.15
 • Mzdy - počet zaměstnanců vzor č.9
 • Mzdy - doplněn číselník náhrad mzdy pro rok 2010
 • Mzdy - nové mzdové číselníky pro rok 2010 (měsiční sazby zálohy daně, sazby pojistného, sazby daňového zvýhodnění, sazby bez prohášení ...)

Zpět >>