Vyhledávání

Novinky

17.4.2012 - rozpis zde

Soupis jednotlivých změn ze dne [verze]:

Aktualizace
17.4.2012
[2012/04]

 • EKONOM - možnost výběru agend, které se budou aktualizovat při upgrade programu
 • Příspevkové Organizace - "Přílohy" dle metodiky 2012 (Výpočty, XML, tisky)
 • Příspevkové Organizace - "Výsledovka" a "Rozvaha" dle metodiky 2012 (Výpočty, XML, tisky)
 • DPHEVD (RPDP) - nový formát datového typu "DATUM" v XML protokolu - Moduly Plus
 • Mzdy - aktualizace tiskopisů "Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele", "Hromadné oznámení ZP" pro zdravotní pojištovny  OZP 207, RBP 213.

Aktualizace
29.3.2012
[2012/04]

 • Adresy - filtr rozšířen na zakázky a činnosti
 • Mzdy - vyúčtování zaměstnanec - opraven součet pojistného o souběžné činnosti
 • Evidence majetku - tisk daňových a účetních odpisů pouze pro majetek pro zadaný filtr (středisko atd.)
 • DPH (RPDP) - aktualizace výkazu DPHEVD dle změny MFČR ze dne 23.02. - Moduly Plus

Nová Verze
2012/04
13.3.2012

 • Adresy - opraven odkaz na nový portál výpisu z obchodního rejstříku
 • Adresy - funkce pro jednoduché ověření IČ v insolvenčním rejstříku (možnost podrobného výpisu)
 • Mzdy - "Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti" vzor 2012
 • Mzdy - rozšíření mzdového číselníku o dohodu o provedení práce s odvodem pojistného (nad 10.000)
 • Mzdy - doplněn výpočet náhrady mzdy ze souběžného pracovního poměru
 • Mzdy - úprava vyloučené doby o dny neplaceného volna
 • DPH - elektronická podání DPHDP3, DPHEVD, DPHSHV - Rozšíření pole pro zadání státu "Česká republika" - obsaženo v modulech Účetnictví Plus a Fakturace Plus

Aktualizace
5.3.2012
[2012/01]

 • Fakturace - doplnění hodnoty % RPDP do tisků faktur
 • Daňová evidence - DPFO - doplnění mezivýpočtů (řádky 36a a 41a)
 • Daňová evidence - opraven výpočet výkazu pro majetek s měsíčními odpisy
 • Mzdy - oprava chyby přenosu částečné nepřítomnosti do základní mzdy

Aktualizace
17.2.2012
[2012/01]

 • Fakturace RPDP - oprava tisku faktur s odpočtem záloh z jiného období
 • Daňová evidence - aktualizace modulu pro zaúčtování prvotních dokladů s DPH do deníku, aktualizace kontroly zaúčtování DPH do deníku (přepracováno zaúčtování DPH zúčtovacích faktur s odpočtem zálohy s DPH do mínusu)

Aktualizace
8.2.2012
[2012/01]

 • Faktury přijaté - automatická kumulace Reverse charge - přenos členění DPH ze záhlaví, resp. z položek dokladu
 • Faktury přijaté - úpravy dodacích listů (sloupec DPH v sestavách)
 • Fakturace - tisk "Faktury s podrobným výpisem slev" doplněn do RPDP a evidence odpadů REMA
 • Firmy - tisková sestava seznamu účtovaných firem
 • Mzdy - Přehled o výši pojistného 2012 (tisk a XML)
 • Externí terminál CPT 8300 - do oboustranné komunikace doplněny texty z memo pole

Aktualizace
25.1.2012
[2012/01]

 • Mzdy - potvrzení o zdanitelných příjmech vzor č.20
 • Mzdy - aktualizován číselník druhů pracovních činností
 • Majetek Plus - rozšířen o výpočet daňových odpisů dle §30b (fotovoltaické elektrárny)
 • Sledování termínů - doplněny způsoby třídění před tiskem
 • Fakturace RCH - oprava uložení zadaného ReverseCHarge u nové přijaté faktury ze zahraničí
 • Sklady - oprava přenosu editovaného skladového dokladu do faktury
 • Příspěvkové organizace - opravy tiskových sestav: "Výsledovka, Příloha č.5 - 17"

Aktualizace
5.1.2012
[2012/01]

 • Mzdy - vyúčtování daně vybírané srážkou vzor č.14
 • Mzdy - vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vzor č.17
 • Mzdy - žádost o poukázání chybějící částky na měsíčních daňových bonusech vzor č.6
 • Mzdy - výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor 15 (vyúčtování zaměstnanec)
 • Účetnictví - přiznání k dani z příjmů právnických osob vzor č.22
 • Objednávky - vystavené, možnost doplnění zásob dle dodavatele
 • Fakturace - tisk faktury RPDP doplnění specifikace zálohy z jiného období
 • Fakturace - výpočet výkazu DPHEVD 2012 (RPDP)
 • Moduly plus - (Účetnictví, Fakturace) export XML DPHEVD 2012 (RPDP)

Nová Verze
2012/01
2.1.2012

 • Režim přenesení daňové povinnosti (stavební a montážní práce), pořizování dokladů, výpočet Reverse Charge
 • Daňová evidence - "Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za 2011" (vzor č.18) zadávací a tiskový formulář včetně příloh (1,2,3)
 • nové číselníky pro rok 2012 (daňový a pracovní kalendáře, měsiční a rozční sazby daně, sazby pojistného, sazby daňového zvýhodnění, sazby bez prohášení, číselník náhrad mzdy, RPDP-DPHEVD ...)

Nová Verze
2011/12
21.12.2011

 • Homebanking výpisy ABO formát - možnost parametrického nastavení pro hodnoty datumů položek
 • Sklad - přednastavení skladu dle přístupových práv v dokladech a skladových kartách
 • Majetek - rozšířen o výpočet odpisů dle §30b (fotovoltaické elektrárny)
 • Příkazy k úhradě - Možnost parametrického nastavení vyplnění poznámky pro AV pole
 • Podvojné účetnictví - kontrola zaúčtování rozšířena o kontrolu deníku na existenci účtů v účtové osnově

Změny v modulu Majetek Plus

 • Majetek Plus - Přidán přehled změn v kartách majetku
 • Majetek Plus – přidána inventarizační sestava „Fyzická inventura“
 • Majetek Plus – doplněna algoritmizace pro odpis TZ dříve odepsaného předmětu
 • Majetek Plus - přidána možnost exportu dat pro externí inventarizaci
 • Majetek Plus - import EAN kódů z externí inventury a přiřazení na karty majetku
 • Majetek Plus - přidána možnost načtení EAN kódu čtečkou
 • Majetek Plus - přidána možnost změny skupiny majetku
 • Majetek Plus - rozšíření podmínek tisku některých sestav
 • Majetek Plus - rozšířena karta majetku v sekci položek majetku
 • Majetek Plus - rozšířeno použití pole Kód
 • Majetek Plus – vytvořen externí program pro inventarizaci majetku podle evidenčních čísel nebo čárového kódu, možnost označení a přiřazení čárových kódů v rámci inventury, připraveno technické řešení (notebook + čtečka čárových kódů + štítky s kódy)

Nová Verze
2011/11
21.11.2011

 • Příspěvkové organizace
 • aktualizace názvů účtů a oprava XML výstupů jednotlivých výkazů
 • Rozvaha - doplněno načítání účtů 042, 336 až 343
 • Výsledovka - opraven export součtu skupiny IV - Výnosy z transférů
 • Příloha - doplněn export skupiny A5
   
 • Fakturace - tisk "Seznam záloh pro odpočty" doplněna sumarizace podle DPH
 • Mzdy - do personalistiky doplněn údaj ZP "číslo pojištěnce" ( tisk "Hromadného oznámení" a "Seznam pojistného")
 • Homebanking UNICREDIT - do importu výpisů CSV (oddělovač čárka) doplněna cizí měna

Aktualizace
24.10.2011
[2011/09]

 • Objednávky - rozdělení pole "Adresa / Popis" základní evidence na dva samostatné údaje
 • Fakturace - do sestavy "Seznam záloh pro odpočty" doplněny celkové součty
 • Homebanking
  - Import výpisů ABO - standard (přípona GPC) rozšířen o import CM
  - Expor příkazů ABO - standard (přípona KPC) upravena specifika AV pole GE Money
 • Fakturace - doplnění sloupce základ DPH
 • Sklad plus - prognóza prodeje zásob dle obratů za zvolené období (tisk, export xls)
 • Oprava filtru - hledání speciálních znaků (jako např. otazník apod.)

Aktualizace
3.10.2011
[2011/09]

 • Sklad - oprava přenosu střediska, zakázky, činnosti na položky kompletu
 • Saldokonto - oprava tisku včetně CM u filtrované sestavy
 • DPH - oprava výpočtu DPHEVD režim přenesení daňové povinnosti dle §92a) (chyba v kumulaci shodných položek výkazu)
 • I-obchod - možnost samostatného přenosu většího množství (objemu) obrázků mimo klasický export
 • I-obchod - možnost xml exportu do databáze "zboží.cz"
 • Homebanking - doplněna možnost načítání výpisů v CM pro formát "ČS SERVIS24 ABO"

Aktualizace
30.8.2011
[2011/09]

 • Mzdy - aktualizace formuláře "Hromadné oznámení ZP" (formát "RČ"), rušení prázdných záznamů
 • Mzdy - aktualizace formuláře "Potvrzení pro úřad práce" (nové pole - "Výše odstupného")
 • Homebanking - optimalizace AV pole příkazů k úhradě (u všech ABO formátů - kompatibilní media)
 • Homebanking - Import výpisu Deutsche Bank CZK+CM csv středník ( modul plus)
 • Adresář - doplněny nové sestavy: "Seznam adres s kontaktními osobami" a "Seznam adres s dodacími adresami"

Nová Verze
2011/09
4.8.2011

 • Homebanking - "Import ČS SERVIS24 (CSV středník) 2011" aktualizovaný formát dle nové struktury ČS včetně výpisu AV pole
 • Fakturace - rozšíření filru o datum upomínky - možnost volby pro potlačení / akceptování sazeb DPH při načítání položek výdejky (objednávky) do faktury s osvobozeným plněním
 • Fakturace Plus - možnost vystavování hromadných upomínek
 • Mzdy plus - zpřístupnění formátů "Homebanking" v modulu "Příkazy k úhradě"

Aktualizace
8.7.2011
[2011/06]

 • Podvojné účetnictví Plus - "Příspěvkové organizace" (OSS, PO, SF, UNIVERZAL, USC) sjednocen XML protokol pro kontrolu programem FENIX a GORDIC (doplněna nová pole FinancniCastkaRad, FinancniCastkaMena)
 • Fakturace - aktualizace hromadného přenosu výdejek a objednávek v cizí měně (dodržení jednotkové ceny včetně možnosti doplnění měny a kurzu)
 • Objednávky - doplněno kopírování poznámky

Aktualizace
14.6.2011
[2011/06]

 • Mzdy - Přehled o výši pojistného: export do XML souboru (PVPOJ11) pro e-Podání
 • Podvojné účetnictví - oprava kontroly zaúčtování pro přeúčtování DPH

Aktualizace
27.5.2011
[2011/06]

 • Podvojné účetnictví - automatické přeúčtování DPH u přijaté faktury s odlišným datem přijetí a odpočtu DPH - popis funkce v aktualitách

Aktualizace
23.5.2011
[2011/06]

 • DPH - generování XML souboru (DPHEVD - režim přenesení daňové povinnosti dle §92a) pro EPO podání.

Nová Verze
2011/06
19.5.2011

 • Souhrnné hlášení - upraven výpočet pro faktury s položkami s odlišným členěním DPH
 • Podvojné účetnictví - tisk střediska, zakázky, činnosti do rekapitulace dokladů rozvahy a výsledovky
 • DPH - doplněn nový údaj "Kód zboží" pro uplarnění režimu "Přenesení daňové povinnosti" vč. číselníku dle §92a (katalog, fakturace)
 • Homebanking - "Import+ SIPO česká pošta" doplněn nový formát pro import výpisů
 • Poštovní formuláře - aktualizován "Poštovní podací arch svislý" dle vzoru platného od 01.05
 • Fakturace - oprava tisku penalizační faktury v CM

Aktualizace
20.4.2011
[2011/04]

 • Mzdy Plus - statistika ISPV (TREXIMA). Nová struktura exportních souborů, aktualizace zpracování pro rok 2011.

Aktualizace
15.4.2011
[2011/04]

 • Příspěvkové organizace - oprava výkazů: XML formát proměnné datum
 • Výsledovka - redukce účtů typu "Výnosy transfery" dle xsd schematu k 28.03. v xml i tisku

Aktualizace
12.4.2011
[2011/04]

 • Mzdy - sestava "Přepočtený stav zaměstnanců"
 • DPH - oprava ve výpočtu pohledávek v insolvenci
 • Fakturace - nová sestava: "Faktura v režimu přenesení daňové povinnosti"
 • Příspěvkové organizace - doplnění účtu 263 (Ceniny) do tisku Rozvahy
 • Mzdy - Aktualizovaný formulář "Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění" (vzor ČSSZ - 89 621 4 II/2011)

Aktualizace
6.4.2011
[2011/04]

 • Podvojné účetnictví - oprava chyby při tisku rozvahy a výkazu získů a ztráty.

Aktualizace
5.4.2011
[2011/04]

 • Podvojné účetnictví Plus - "Příspěvkové organizace" možnost parametrického nastavení výpočtů výkazů na 2 desetinná místa, aktualizovány struktury xml dle schémat platných od 2011/04

Nová Verze
2011/04
1.4.2011

 • Fakturace - Úprava dle novely zákona o DPH s účinností od 1. 4. 2011. (Datum přijetí dokladu, Datum uplatnění odpočtu DPH)
 • Fakturace - Doplnění porovnávání datumů do filtru (v souvislosti s novelou zákona o DPH)
 • Moduly plus - možnost proporcionálního zvětšení zadávacích formulářů programu pro monitory s jemným rozlišením. Popis viz Aktuality
 • Fakturace - faktura ve slovenštině - oprava názvu polí v tisku
 • Sklad - rozšířen filtr skladových pohybů dle kódu položky

Aktualizace
1.3.2011
[2011/01]

 • Podvojné účetnictví - DPPO vzor 21 (Doplněna pole pro zadání IČ, DIČ v souvislosti s "Podílovými fondy" - II.Oddíl, příloha A)
 • Mzdy - potvrzení pro Úřad práce (na podporu v nezaměstnanosti vzor od 01.01.2011)
 • Mzdy - OSSZ Přihláška / Odhláška: Možnost načtení dat z předchozího typu tiskopisu (pro všechny varianty změn)

Aktualizace
23.2.2011
[2011/01]

 • Intrastat - Generování CSV souboru pro elektronický přenos

Aktualizace
17.2.2011
[2011/01]

 • DPH vzor 17 - export XML formátu pro elektronické podání (DPHDP3)
 • DPH vzor 17 - oprava tiskového formuláře (druh podání, koficienty pro přechodné období)
 • Podvojné účetnictví - DPPO vzor 21, zadávací a tiskový formulář

Aktualizace
8.2.2011
[2011/01]

 • Poštovní formuláře - oprava formátu ceny v sestavě "Poštovní podací arch svislý"
 • Fakturace: - změna názvu "Dobropis" na "Opravný daňový doklad"
 • DPH - oprava výpočtu řádku D52 odpočtu v krácené výši (místo součtu K47 má být K46)
 • Poštovní formuláře - oprava formátu ceny v sestavě "Poštovní podací arch svislý"
 • Maloobchod - kontrola maloobchodní prodejky na uzamčení období skladu

Aktualizace
3.2.2011
[2011/01]

 • Mzdy - hromadné oznámení ZP - oprava tikopisu (příjmení+jméno)
 • Mzdy - přehled o výši pojistného - oprava zobrazení částky náhrad
 • Mzdy - tiskopisy ZP - doplněna "Revírní bratrská pokladna" (kod 213)
 • Mzdy - "Potvrzení o zdanitelných příjmech 2011" (vzor č.19)
 • Mzdy - "Vyúčtování daně vybírané srážkou 2010" (vzor č.13)
 • Mzdy - opravy názvů zdravotních pojišťoven v doprovodném textu "Přehledu o platbě pojistného"
 • Mzdy - "Výpočet daně a daňového zvýhodnění 2010" (vzor č.15)

Aktualizace
27.1.2011
[2011/01]

 • Mailový klient EKONOM - opraveno odesílání sestav přes SMTP server s verifikací
 • Katalog - možnost nastavit počet kopií u tisku štítků/EAN kódů

Aktualizace
25.1.2011
[2011/01]

 • Příspěvkové organizace - doplněn XML protokol pro přílohy

Aktualizace
17.1.2011
[2011/01]

 • Přiznání DPH: vzor 16 (za prosinec nebo 4.Q 2010) doplněna hodnota pole "dokument" dle nové kontroly portálu MFČR (aktualizace nutná)
 • Homebanking - import Citidirect +: rozšířena možnost o načítání variabilního symbolu z libovolného místa importního řetězce

Nová Verze
2011/01
12.1.2011

 • Účetnictví plus - daňový kalendář 2011
 • Kniha jízd - Silniční daň vzor. 14
 • Peněžní deník - upozornění při zaúčtování úhrady předcházející již existujícím úhradám dokladu s DPH (nutno zkontrolovat správnost chronologie rozúčtování DPH v deníku u těchto částečných úhrad).

Nová Verze
2011/01

3.1.2011

 • Mzdy - možnost nastavení zvýšené procentní sazby OSSZ (možnost odpočtu poloviny náhrad mzdy)
 • Mzdy - konverzní můstek pro převod hodnot na rok 2011
 • Mzdy - přehled o výši pojistného I/2011
 • Mzdy - nové tiskopisy ZP "Přehled o platbě pojistného", "Hromadné oznámení zaměstnavatele"
 • Mzdy - Vyúčtování DPFO ze závislé činnosti vzor č.16
 • Daňová evidence - "Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za 2010" (vzor č.17) zadávací a tiskový formulář včetně příloh (1,2,3)
 • Poštovní formuláře - Doplněn nový "svislý formát" podacího archu a PPL formulář "Seznam dobírkových balíků"
 • Faktury - export dokladu do XML souboru
 • Mzdy - Přehled o počtu zaměstnanců za rok 2010 vzor 10
 • Sklad - možnost porovnat rozdíly aktuálních skladových dokladů proti záloze dat (například po závěrce skladu)
 • Majetek - předkontace a kontace odpisů na jednotlivých kartách majetku
   

Zpět >>