Provoz programu EKONOM on-line na vzdálených stanicích .

V případě potřeby provozovat program EKONOM na jedné nebo více stanicích, které nejsou součástí pevné sítě (LAN) uživatele, ale jsou připojeny k sítí internet, je možno využít službu Terminal Services, která je součástí Microsoft Windows Server 2003.

Výhodou terminálového provozu je možnost odkudkoliv vzdáleně pracovat v požadované aplikaci s on-line přístupem ke všem datúm vašeho systému. Data na všech odloučených stanicích jsou tak vždy aktuální bez ohledu na to, kdy a odkud jsou do systému vkládána či editována. Odpadá tak navíc komplikované dávkové sehrávání dat samostatných odloučených stanic, jak je nutno provádět v off-line režimu. Z hlediska bezpečnosti dat je terminálový provoz velmi dobrá volba. Veškerá data jsou totiž umístěna v jednom datovém prostoru, kde mohou být řádně zabezpečena proti všem případným rizikúm zneužití, poškození či ztráty.

Co potřebuji pro zřízení terminálového provozu:

1. Řídící počítač – server:
Na řídící počítač koupit a instalovat program Microsoft Windows server 2003. Nejlevnější varianta je ve verzi OEM, kterou však lze pořídit pouze s novým počítačem.
Cena cca 20.000,- až 25.000,- Kč bez DPH.

2. Vzdálená stanice:
Na vzdálenou stanici koupit  licenci serverového klientského přístupu - MS Windows server 2003 CAL (Client Access Licence) – zpravidla bývá již min. 5 licencí součástí MS Windows server 2003.
Dále pak ještě koupit  licenci terminálového klientského přístupu - MS Terminal Services 2003 CAL. Objednává se samostatně pro každou klientskou stanici.
Cena cca 2.000,- Kč bez DPH na stanici.

3. Licence na Terminálový provoz EKONOM:
Pro terminálový provoz samotné aplikace EKONOM je nutno pořídit licenci na Terminálový režim EKONOM ( viz ceník ). Licence uvolňuje terminálový provoz celého programu EKONOM pro libovolný počet klientských - vzdálených stanic.

Instalace:
Instalaci MS Windows Server 2003 včetně zprovoznění služby Terminal Services provede kterákoliv společnost poskytující služby výpočetní techniky, která má autorizované a certifikované techniky na poskytování uvedených služeb.
Nainstalování a zprovoznění aplikace EKONOM v terminálovém režimu pak provádí správce systému nebo po dohodě dodavatel programu.