Faktury vystavené

Faktury vystavené

Typ faktury určuje, zda vystavíme:

Čtyři záložky vystavené faktury zajišťují pohodlné zadávání logickým členěním.

Faktura umožňuje na úrovni položek dokladu evidovat

Jestliže tyto údaje nejsou zadané na jednotlivé položce, pak program automaticky preferuje údaje zadané v záhlaví faktury.

Spolupráce se skladovým hospodářstvím a přijatými objednávkami probíhá na úrovni položek vystavené faktury.

Hotovostní úhrady odběratelú lze realizovat z okna pro vystavené faktury.

Tisky faktur se slevami, beze slev, se zobrazenou kontací, v cizí měně, v podobě dodacího listu (s cenou, bez ceny, se slevami, popř. s čárovými kódy) a dále nejrúznější seznamy faktur.

Opravy faktur s možností editace libovolných údajú faktury. Zároveň probíhá automaticky oprava všech provázaných evidencí.

Kopírování faktur urychluje vystavování dokladú, protože v novém dokladu jsou editovány pouze rozdílné informace.

Importy dokladú s možností hromadného zaúčtování.