Faktury přijaté

Faktury přijaté

Typ faktury přijaté označuje doklad jako:

Tři záložky přijaté faktury oddělují dle dúležitosti jednotlivé údaje:

Faktura umožňuje na úrovni položek dokladu evidovat

Jestliže tyto údaje nejsou zadané na jednotlivé položce, pak program automaticky preferuje údaje zadané v záhlaví faktury.

Spolupráce se skladovým hospodářstvím a vystavenými objednávkami probíhá na úrovni položek přijaté faktury.

Hotovostní úhrady dodavatelú lze realizovat z okna pro přijaté faktury

Tisky faktur v podobě nejrúznějších seznamú.

Opravy faktur s možností editace libovolných údajú faktury. Zároveň probíhá automaticky oprava všech provázaných evidencí.

Kopírování faktur urychluje pořizování dokladú, protože v novém dokladu jsou editovány pouze rozdílné informace.

Importy dokladú s možností hromadného zaúčtování.