Příkazy k úhradě

Příkazy k úhradě

Příkazy k úhradě zpracované do podoby pro homebanking, mohou být tvořeny pomocí ručního zadání položek nebo importem z prvotních dokladú (faktury přijaté, vystavené dobropisy, interní doklady), event. přenosem z periodických plateb i mzdové evidence. Příkazy k úhradě jsou archivovány.

Homebanking umístěný pod tlačítkem Ostatní obsahuje v seznamu typú souború pro přenos do banky tzv.