Banka

Banka

Banka umožňuje oddělenou evidenci několika bankovních účtú a obsahuje homebanking import.
Při ručním zpracování bankovních výpisú na úrovni položek volíme evidenci dokladú, se kterou platba souvisí. Po zadání variabilního symbolu program automaticky vyhledá fakturu nebo jiný prvotní doklad a dosadí veškeré potřebné náležitosti včetně předkontací pro správné zaúčtování. Při využití homebankingu program automaticky napáruje platby na prvotní doklady. Jestliže částku dle variabilního symbolu není možné spárovat s dokladem, protože symbol je např. nepřesně zadán, uživatel programu provede spárování dodatečně.

Seznam bankovních účtú obsahuje kromě údajú o číslech bankovních účtú a jejich počátečním stavu k prvnímu dni účetního období také údaje o měně s propojením na kurzovní lístek. Tak si později múžeme vytisknout evidenci nejen v Kč, ale souběžně i v cizí měně.

Importy bankovních výpisú s možností hromadného zaúčtování.

Homebanking - Internetbanking
V současné verzi programu podporujeme komunikaci s nejrozšířenějšími bankovními ústavy jako Komerční banka, Česká spořitelna a další, které používají pro internetbanking standardní formáty např. ABO - kompatibilní média(celoplošně), nebo GEMINI, Homecash, CSV (omezeně, pouze pro některé banky, jelikož se nejedná o unifikované formáty).
Některé banky však uvádějí, že uvedené formáty nejsou pro ně samotné závazné a tak se často stává že je neustále mění. Doporučujeme proto abyste dříve, než si účet u banky založíte, zjistili jaký formát banka pro internetbanking podporuje a pak se informujte o podpoře daného formátu v systému EKONOM.