Pokladna

Pokladna

Neomezený počet pokladních deníkú s tiskovými výstupy souběžně v tuzemské i zahraniční měně, automatické propojení na veškeré doklady prvotních evidencí (faktury vystavené, přijaté, interní doklady pohledávek a závazkú), volitelné číselné řady dokladú, zadávání dokladú na úrovni hlavičky dokladu i s podrobným zpracováním položek pokladního dokladu, tisky pokladních dokladú i daňových dokladú.

Při každodenním vystavování příjmových a výdajových pokladních dokladú jsou užitečnou součástí programu předkontace, které určují kontaci pro celý doklad (předkontace záhlaví dokladu) nebo pro jednotlivé položky.

Importy pokladních dokladú s možností hromadného zaúčtování.