Kniha jízd

Kniha jízd

Umožňuje vést v jednotlivých oddělených knihách jízd evidenci o soukromých i firemních vozidlech. Pomocí tzv. pravidelných tras, u kterých označíme procentuální zastoupení, dny v týdnu, ve kterých se jízda na této trase běžně realizuje a tzv. rozptyl (odchylka v počtu km), je možné vytvořit zpětně evidenci jízd za určité období. Předem zadané jízdy, které jsou nespojité je možné při rekonstrukci ponechat či vymazat.