Přiznání k dani z příjmú fyzických osob

Přiznání k dani z příjmú fyzických osob

doplníme výchozími hodnotami a po kliknutí na tlačítko "Výpočet" je zobrazena hodnota daňového základu a částka daně z příjmú.