Číselné řady

Číselné řady

Číselné řady pro všechny doklady prvotních evidencí s trojmístným prefixem a sedmimístným číselným označením.