Manažerské informace

Manažerské informace

grafické znázornění fakturace a úhrad dokladú pro faktury vystavené i přijaté. Zobrazení dokladú a úhrad v hotovosti, dokladú a úhrad bankovním účtem, dokladú a úhrad bez rozlišení zpúsobu platby