Objednávky přijaté

Objednávky přijaté

Evidují vybavené a částečně vybavené Objednávky a Nabídky v libovolné měně, vyhodnocují stav Objednávek a Nabídek, spolupracují s adresářem, se skladovou evidencí i s fakturacemi. Informace o přijaté i vystavené objednávce se zobrazí na skladové kartě v podobě rezervovaného či přiobjednaného počtu kusú.

Uživatel si múže zvolit, zda bude editovat Objednávku nebo Nabídku.
Rozdíl mezi těmito doklady spočívá v tom, že uložení Objednávky se projeví ve skladu, konkrétně v kolonce Rezervováno na příslušných skladových kartách. Naproti tomu doklad Nabídka se ukládá bez vazby na skladovou evidenci. V seznamu dokladú je Nabídka odlišena od Objednávky ve sloupci Druh označením "Nab." Tento sloupec je zařazen púvodně až nakonec, ale je možné jej dle vlastní potřeby přemístit. Je také možné pro jednotlivé typy dokladú přednastavit rozdílnou číselnou řadu pod volbou Parametry.

Dúležitým nástrojem pro práci s oběma typy dokladú je možnost z Nabídky automaticky vytvořit Objednávku, a to jednoduchým zpúsobem pomocí kopírování.
Tiskové sestavy jsou k dispozici pro oba typy dokladú shodné, na výběr je např. Cenová nabídka, Kupní smlouva nebo Zakázkový list.