Informativní povinnost použití registračních informací a osobních údajů ve vztahu k účetnímu programu EKONOM

 
Tato povinnost je v souladu s nařízením EU 2016/679 GDPR - „General Data Protection Regulation“ (v překladu „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vstupuje v platnost 25.5.2018.
Údaje, které nám poskytnete (coby tzv. „subjekt údajů“) v rámci objednávky jako stávající či potencionální uživatel produktů, evidence a služeb společnosti ELISOFT, s.r.o., se sídlem Zlín - Kostelec, Žitná 626, PSČ 763 14, IČ: 25519590, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová zn. C 29879 (dále jen „ELISOFT s.r.o.“ coby tzv. „správce údajů“), mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“). Společnost ELISOFT s.r.o. se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby tyto Vaše osobní údaje ochránila.