/ Ekonom Přehledy - export

Ekonom Přehledy - export

Od verze 2017/08 nabízí program EKONOM ve verzi účetnictví Plus možnost automatického exportu Ekonomického přehledu účetnictví na spárované externí zařízení (Mobil,Tablet) se systémem Android nebo také na spárovaný účet webové fakturace" Ekonom-online"

Náhled Ekonomického přehledu v programu EKONOM 


EKONOM přehledy, export pro Android na        

Pro zobrazení přehledu na mobilním zařízení s Androidem stačí stáhnout a nainstalovat z Google play aplikaci „Ekonom přehledy“.  Po jejím spuštění zadáte pouze e-mailovou adresu, na kterou bude zaslán dočasný 4-ciferný PIN. Tento PIN použijete v programu EKONOM pro potvrzení spárování dané agendy s uvedeným zařízením :
menu v horní liště programu EKONOM - Ostatní / Údržba / Export přehledu na externí zařízení
Tlačítkem „Přidat“ zadáte PIN, program na pozadí vygeneruje jedinečný 36 ti znakový klíč, kterým prostřednictvím cloudové aplikace spáruje oba programy. Vzájemný přenos dat je samozřejmě zabezpečen HTTPS protokolem.  

Přehled můžete odeslat na zařízení ihned tlačítkem „Export“, nebo zatržením volby „Automaticky“ bude přehled odeslán při každém ukončení práce v agendě a to pouze v případě, že došlo ke změně hodnot přehledu. Na spárovaném zařízení budete mít kdykoliv a kdekoliv přehled o:

  • aktuálním stavu denní, měsíční a roční fakturace
  • stavu pohledávek a závazků
  • stavu bankovních účtů a pokladny
  • denním, měsíčním a ročním obratu
  • stavu denních, měsíčních a ročních vystavených a přijatých objednávek.

 

EKONOM přehledy, export do aplikace  

Podobným způsobem je možné v programu EKONOM ve verzi Fakturace Plus nastavit automatický export ekonomického přehledu do spárované agendy webové aplikace "Ekonom-online" verze STANDARDNÍ.
Menu v horní liště programu EKONOM - Ostatní / Údržba / Přenos dat Ekonom-online.
Uživatel, který zpracovává prvotní doklady v aplikaci "Ekonom-online"  bude mít okamžitý přehled o stavu vzdáleně zpracovávané účetní agendy programu EKONOM. Zobrazení v Ekonom-online má oproti zobrazení v Androidu navíc jednu výhodu, že je možno zobrazit i historii dat.