/ Elektronická podání

    Elektronická podání - XML formát 

Kompletní seznam formulářů pro elektronická podání z programu  EKONOM.

Elektronická podání Účetnictví a Daňová evidence 

  Účetnictví, Daňová evidence - základní verze:                                

 • Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od 1.1.2011
 • Souhrnné hlášení VIES
 • Kontrolní hlášení DPH

  Účetnictví, Daňová evidence - Plus verze:

 • Rozvaha a výkaz zisků a ztráty v plném rozsahu
 • Daň z příjmů právnických osob - DPPO
 • Daň z příjmů fyzických osob - DPFO
 • Výkaz Intrastat

Elektronická podání Mzdy

  Mzdy - základní verze:

 • Přehled o výši pojistného
 • Oznámení o nástupu do zaměstnání
 • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění
 • Evidenční list důchodového pojištění

  Mzdy - Plus verze:

 • Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně všech příloh
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
 • Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech
 • Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření
 • Vyúčtování pojistného na důchodové spoření
 • Potvrzení o studiu / o teoretické a praktické přípravě 

Elektronická podání Kniha jízd

  Kniha jízd  - Plus verze:

 • Daňové přiznání k dani silniční - od verze 2014/01