/ Ext. terminál pro sběr dat

Externí terminál pro sběr dat

ZÁKLADNÍ POPIS

Sběrný terminál CIPHER LAB CPT 8300 

v programu EKONOM je zpracovaný interface na externí sběrný terminál dat CIPHER LAB CPT 8300. V podstatě se jedná o přenosnou čtečku čárových kódů (EAN) s displejem, klávesnicí včetně vlastní paměti, která se pro přenos dat připojuje na USB port PC prostřednictím sběrného stojanu (tzv. CRADLE) 
 externí terminál

Možnosti (stručný popis):

Pomocí tohoto terminálu lze odděleně od PC (např.  z regálů skladu, v prodejně, přistaveného kamionu se zbožím atd ...) načtením čarového kódu "nadávkovat" položky dané příjemky, výdejky (prodejky) nebo provádět načítání zboží pro inventuru . Po propojení s PC (zasazením do CRADLE) se informace o jednotlivých položkách přenese do programu EKONOM jako nový doklad resp. inventurní soupis s vyhodnocením. Systém zároveň upozorní na případné nové položky (zboží), které dosud ve skladu nebyly evidovány a umožní jejich dodatečnou specifikaci.CIPHERLAB 8300
Interface mezi programem EKONOM a externím terminálem je součástí modulu Sklady PLUS. Na vyžádání zašleme instalační balíček včetně předdefinované šablony a komunikačních formulářů na jejichž bázi přenos dat probíhá.
 
Samotný terminál CPT 8300 můžete zakoupit u prodejců, kteří se specializují na snímače a tiskárny čárových kódů nebo u prodejců s výpočetní technikou. Cena uvedeného terminálu je cca do 15.000,- Kč.

Upozornění: 
Ffirma Elisoft s.r.o. neposkytuje technickou podporu ani záruky k zařízení CPT 8300. Podporu včetně konfigurace zařízení si zajišťuje uživatel vlastními kapacitami, ve spolupráci s dodavatelem nebo výrobcem terminálu.