/ Fakturace

Fakturace

Základní části:

Faktury vystavenéFaktury vystavené - faktury, zálohy, proforma faktury, dobropisy , storna, penalizační faktury, zahraniční faktury, dodací listy, importy, hromadné zaúčtování
 Hromadná fakturace - tato funkce je součástí  nadstavbového modulu Fakturace Plus (za doplatek). Funkce umožňuje jednorázově vygenerovat větší množství vystavených faktur s určitými společnými vlastnostmi. Úloha se spouští z modulu Fakturace - Faktury vystavené.
Faktury přijatéFaktury přijaté - faktury, zálohy, proforma faktury, dobropisy, storna, zahraniční faktury, importy, hromadné zaúčtování
 
Příkazy k úhraděPříkazy k úhradě - tisk příkazu k úhradě, homebanking export, import z dokladů prvotní evidence (faktury, dobropisy, interní doklady), z periodických plateb, ze mzdové evidence, archivace příkazů k úhradě
BankaBanka - seznam bankovních účtů firmy, homebanking import, evidence a párování úhrad, bankovní výpisy v cizí měně, Importy a hromadné zaúčtování bank. výpisů
PokladnaPokladna - seznam pokladních deníků, evidence a párování úhrad, možnost položkového zadávání pokladních dokladů , pokladní deník v cizí měně, importy a hromadné zaúčtování pokladních dokladů
VýstupyVýstupy - výkaz DPH, dokladová rekapitulace DPH, saldokonto
Objednávky vystavenéObjednávky vystavené - možnost tisku objednávek, kupních smluv a zakázkových listů
Objednávky přijatéObjednávky přijaté - možnost tisku objednávek a nabídek, kupních smluv a zakázkových listů

Doplňkové části:

Seznam adresSeznam adres - dodavatelů a odběratelů, tisk seznamu adres, tisk na adresní štítky a obálky, propojení na Outlook express a Internet Explorer, vazba adresy na určitou prodejní cenu, individuální koeficient ceny a splatnost pro zvolenou adresu
Katalog položekKatalog položek - skladových i neskladových, rychlé třídění dle katalogového čísla, kódu, názvu, EAN kódu, hromadný přepočet prodejních cen dle centrálních nebo individuálních koeficientů položek
Číselné řadyČíselné řady - pro všechny doklady prvotních evidencí, možnosti editace číselné řady a přidání nových číselných řad
Střediska, Zakázky, ČinnostiStřediska, Zakázky, Činnosti  Střediska, Zakázky, ČinnostiStřediska, Zakázky, Činnosti - způsoby členění informací pro účinné vyhodnocování
Členění DPH, Sazby DPH, Kódy bankČlenění DPH, Sazby DPH, Kódy bank  Členění DPH, Sazby DPH, Kódy bankČlenění DPH, Sazby DPH, Kódy bank - důležité pro správné rozlišení číselných hodnot do přiznání k DPH, správný výpočet DPH na jednotlivém dokladu a bezchybné zpracování příkazů k úhradě atd.
TextyTexty - sloužící pro záhlaví a zápatí dokladů. Ustáleným textům v této evidenci předem určíme, pro jaké typy prvotních dokladů budou přístupné (faktury, skladový doklad, dodací listy apod.)
Kurzovní lístekKurzovní lístek - eviduje kurzy, jejichž hodnotu je možné editovat. Kurzy jsou přístupné z pozice rozpracovaných prvotních dokladů (faktura, pokladní doklad, bankovní výpis…atd.)