/ Komplety, Výrobky

Komplety

Základní části:

Skladová místa Kompletace jednotlivých skladových položek - je velmi častým požadavkem firem, které se zabývají výrobou, prodejem souprav zboží apod. K verzi se skladovým hospodářstvím lze přikoupit tuto část programu. Modul umožňuje rozšířit skladovou kartu o nové druhy položek - Komplet a Výrobek .

Komplet

Skládá se z  jednotlivých skladových karet jejichž typy a množství jsou předem nadefinovány. Výdejem Kompletu ze skladu pak dochází na pozadí k výdeji všech skladových položek definovaných Kompletem.

Výrobek

Je složen stejně jako Komplet z jednotlivých skladových položek.  S Výrobkem je spojen navíc nový typ skladového dokladu Výrobka. Výrobka sloučí a převede požadované typy a množství jednotlivých skladových položek na skladovou kartu Výrobek.  Na skladu tak přibude nový Výrobek a současně se provede automatický odpis položek Výrobku ze skladu.

Dále obsahuje:

  • prodejní cena kompletu, výrobku může být nastavena v parametrech katalogu skladových karet jako součet prodejních cen položek nebo částka stanovená prostřednictvím koeficientů
  • počet kusů kompletu na skladové kartě informuje o aktuálním stavu komponentů, které by mohly být součástí kompletu
  • seznam položek kompletu, výrobku v podobě tiskové sestavy
  • skladové výdejky a prodejky obsahují v položkách pouze název kompletu, pohyby zobrazují všechny jednotlivé dílčí položky kompletu
  • rezervace kompletů prostřednictvím modulu Objednávky
  • filtr skladových karet dle druhu položky (možnost potlačit ostatní karty a pracovat pouze s komplety nebo výrobky)