/ Manažer

Manažer

ekonomický přehledZákladní čísti:

Manažer Manažerské informace - desítky grafů v nekonečném množství vizuálních podob (prostorové, vodorovné, svislé, koláčové atd.) umožňují vyhodnocovat hospodaření firmy na základě prvotních dokladů nebo jejich zaúčtování.

Grafy
jsou seskupeny do čtyř základních skupin, které rozliší jednotlivé oblasti, jež je nezbytné pravidelně vyhodnocovat v každé firmě, která si uvědomuje konkurenční podmínky a tím nutnost vlastního rozvoje.

Tabulky hodnot
jsou nedílnou součástí grafů a jejich tisková podoba má přesnou vypovídací schopnost.

KE GRAFICKÉMU ZNÁZORNĚNÍ JE NUTNÉ MÍT NAINSTALOVÁN MS OFFICE 97 A VYŠŠÍ.

(pokud tento produkt nevlastníte budou výsledky k dispozici v přehledných tabulkách)

Manažerská nadstavba je určena pro každého (laika i profesionála)

SKUPINY GRAFŮ:

  • Zákazníci - tvoří první skupinu grafů, kde si z podrobného seznamu můžeme vybrat další jednotlivé grafy. Můžeme zde vyhodnocovat odběratele, dodavatele a rozlišit tak největší a nejvýznamnější obchodní partnery. Dále faktury vystavené a faktury přijaté s rozlišením za jednotlivé měsíce odděleně nebo kumulovaně informují firmu o vystavených, zaplacených fakturách a rozdílu
  • Sklady, Obchod - tato skupina grafů je přehledně rozdělena na Výdejky, Prodejky, Faktury vystavené, Faktury a prodejky, Příjemky, Faktury přijaté. Všechny tyto podskupiny grafů je možné vyhodnocovat hodnotově nebo množstevně, časově atd. atd
  • Účetnictví - je zastoupením grafického znázornění zaúčtovaných informací v podvojném účetnictví. V jednoduchém účetnictví odpovídá tomuto grafu sestava s názvem „Příjmy a výdaje“. V definici účtů jsou přednastaveny volby Zisk prodejní, Zisk výkonový, Zisk mimořádný a Zisk finanční
  • Statistika firem - v multiverzi programu zobrazí a porovná data z libovolného počtu firem. Vyhodnotí nejen prvotní doklady (faktury vystavené a přijaté), ale také Výnosy, Náklady nebo Zisk jednotlivě či všechny tyto ukazatele celkem v jediném grafu. Vývoj hospodaření firmy za jednotlivá účetní období je v takovém grafu velmi zřetelný