/ Podvojné účetnictví

Podvojné účetnictví

Základní části:

Faktury vystavenéFaktury vystavené - faktury, zálohy, proforma faktury, dobropisy , storna, penalizační faktury, zahraniční faktury, dodací listy, importy, hromadné zaúčtování
Faktury přijatéFaktury přijaté - faktury, zálohy, proforma faktury, dobropisy, storna, zahraniční faktury, importy, hromadné zaúčtování
Příkazy k úhraděPříkazy k úhradě - tisk příkazu k úhradě, homebanking export, import z dokladů prvotní evidence (faktury, dobropisy, interní doklady), z periodických plateb, ze mzdové evidence, archivace příkazů k úhradě
BankaBanka - seznam bankovních účtů firmy, homebanking import, evidence a párování úhrad, bankovní výpisy v cizí měně, Importy a hromadné zaúčtování bank. výpisů
PokladnaPokladna - seznam pokladních deníků, evidence a párování úhrad, možnost položkového zadávání pokladních dokladů , pokladní deník v cizí měně, importy a hromadné zaúčtování pokladních dokladů
Evidence majetkuEvidence majetku - rychlý filtr na hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek, drobný dlouhodobý majetek a finanční majetek
Evidence majetkuKniha jízd s možností zpětné rekonstrukce - přednastavení pravidelných tras, evidence soukromých i firemních vozidel, neomezený počet vozidel
Výkaz DPHVýkaz DPH a rekapitulaci daňových dokladů - tisk přiznání k DPH i podrobné rekapitulace dokladů za měsíční, čtvrtletní a libovolné období
Přiznání k dani z příjmů fyzických osobPřiznání k dani z příjmů fyzických osob - hodnoty dosazené z ročního výkazu jsou podkladem pro výpočet
Objednávky vystavenéObjednávky vystavené - možnost tisku objednávek, kupních smluv a zakázkových listů
Objednávky přijatéObjednávky přijaté - možnost tisku objednávek, kupních smluv a zakázkových listů
Interní dokladyInterní doklady - seznam interních deníků, rozlišení interních dokladů dle typu na pohledávky, závazky, obecné interní doklady, likvidační a závěrkové
Účetní deníkÚčetní deník - dodatečné setřídění zápisů, rozkontace a slučování zápisů, tisk účetního deníku, překontování dokladů
Rozvaha, výsledovka, hlavní kniha, saldokonto, výpisy účtů.. aj.Rozvaha, výsledovka, hlavní kniha, saldokonto, výpisy účtů... aj. - tiskové výstupy formulářů i textová podoba, možnost zúžení dle střediska, zakázky a činnosti, saldokonto dle účtů, podrobný výpis účetních zápisů dle účtů
Manažerské informaceManažerské informace - poskytují v několika přehledných grafech možnost sledovat vývoj v oblasti fakturace

Doplňkové části:

Seznam adresSeznam adres - dodavatelů a odběratelů, tisk seznamu adres, tisk na adresní štítky a obálky, propojení na Outlook express a Internet Explorer, vazba adresy na určitou prodejní cenu, individuální koeficient ceny a splatnost pro zvolenou adresu 
Katalog položekKatalog položek - skladových i neskladových, rychlé třídění dle katalogového čísla, kódu, názvu, EAN kódu, hromadný přepočet prodejních cen dle centrálních nebo individuálních koeficientů položek
Číselné řadyČíselné řady - pro všechny doklady prvotních evidencí, možnosti editace číselné řady a přidání nových číselných řad
Střediska, Zakázky, ČinnostiStřediska, Zakázky, Činnosti Střediska, Zakázky, ČinnostiStřediska, Zakázky, Činnosti - způsoby členění informací pro účinné vyhodnocování
Členění DPH, Sazby DPH, Kódy bankČlenění DPH, Sazby DPH, Kódy bank Členění DPH, Sazby DPH, Kódy bankČlenění DPH, Sazby DPH, Kódy bank - důležité pro správné rozlišení číselných hodnot do přiznání k DPH, správný výpočet DPH na jednotlivém dokladu a bezchybné zpracování příkazů k úhradě atd.
TextyTexty - sloužící pro záhlaví a zápatí dokladů. Ustáleným textům v této evidenci předem určíme, pro jaké typy prvotních dokladů budou přístupné (faktury, skladový doklad, dodací listy apod.)
Kurzovní lístekKurzovní lístek - eviduje kurzy, jejichž hodnotu je možné editovat. Kurzy jsou přístupné z pozice rozpracovaných prvotních dokladů (faktura, pokladní doklad, bankovní výpis…atd.)