/ QR Platba, QR Faktura

QR Platba - tisk faktury s QR kódem platebního příkazu.

QR platba fakturyKonec přepisování platebních údajů z faktur.

QR platba usnadní vašim klientům placení faktur a zbaví je nepohodlného přepisování platebních údajů. Na fakturu při tisku umístěte QR kód, který obsahuje příslušné platební údaje.

V podstatě se jedná se o tisk tzv. QR kódu na faktuře, kdy jsme v součinnosti s Komerční bankou a jejich týmem spolupracovníků (záruka garantovaného řešení) naimplementovali tuto funkci, do našeho programu EKONOM.

Jaký je hlavní přínos této novinky?

Mobilní bankovní aplikace, které jsou bezplatně ke stažení do Vašeho mobilu s operačním systémem Android z webových stránek každé seriózní banky, vám jednoduchým načtením ("vyfocením") QR kódu automaticky vygenerují příkaz k úhradě, který se po Vašem potvrzení bezprostředně na mobilu zpracuje a odešle. Nemusíte příkaz ručně vypisovat, vše se Vám automaticky přednastaví. 

Funkce tisku QR kódu je součástí standardního modulu Fakturace.

QR Faktura - nový standard usnadňuje práci podnikatelům i účetním firmám.

QR Faktura je standard formátu navrženého pro přenos a sdílení základních hlavičkových účetních údajů z faktur a jiných účetních, či daňových dokladů. Výhoda použití QR Faktury spočívá především v automatizovaném přenosu údajů z faktur do účetních systémů bez zásahu lidského faktoru. Tím se jednak zvýší komfort pro zpracovatele dokladů, ale také se sníží počet špatně zadaných údajů a náklady na jejich dohledávání, případně vymáhání.

Program EKONOM podporuje nový standard formátu QR Faktura

 

QR Faktura

Uživatel, vybavený čtečkou QR kódu a účetním programem s podporou QR Faktury, místo ručního typování údajů naskenuje z papírové faktury QR kód a tím se mu předvyplní příslušná pole účetního záznamu v účetním programu. Uživatel může údaje zkontrolovat a případně opravit. Tím nejen roste uživatelská spokojenost, ale také klesá chybovost zadání.

Automatizace přenosu dat ( jako je číslo faktury, datum splatnosti, DUZP, základ daně a daň, datum vystavení a další) nabývá důležitosti zejména v souvislosti s Kontrolními hlášeními, kdy „využití QR Faktury významně přispěje k tomu, aby odběratel reportoval do kontrolního hlášení stejné údaje jako jeho dodavatel. Dojde tak k podstatnému snížení počtu vad kontrolního hlášení jen z důvodu nepřesného přepisu dat a také snížení nákladů na vydávání výzev oběma stranám obchodu k odstranění těchto vad.“

Při přípravě standardu QR Faktury byly plně využity možnosti integrace s již zavedenou a rozšířenou QR Platbou. Na faktuře tak bude k dispozici stále jen jeden QR kód, který obsahuje jak platební údaje pro zadání bankovního platebního příkazu, tak účetní údaje pro účetní programy.

Funkce tisku QR kódu je součástí standardního modulu Fakturace.
Funkce načtení faktury pomocí QR kódu je součástí rozšiřujícího modulu Fakturace Plus.