/ Trexima-ISPV

Trexima

Základní popis

Modul Trexima-ISPV je převodním můstkem na generování dat z agendy EKONOM-Mzdy do pořizovacího programu organizace TREXIMA (za účelem celostátního statistického hlášení ISPV -  Informační Systém o Průměrném Výdělku).

Trexima je organizace se sídlem ve Zlině, která pověřena státem má právo vyžadovat na vybraných organizacích (které vybere sama) určité statistické výkazy. Dva základní jsou - přehled o organizaci a statistika mezd zaměstnanců. 

TREXIMAPro tento účel byl do modulu Mzdy Plus naprogramován můstek, který cca 4/5 údajů přebírá a vypočítává z modulu mezd (ostatní se zadavají ručně) a generuje soubor, který lze pak poslat na Treximu elektronickou poštou. Výkazy jsou obvykle čtvrtletní.

Více informací o Treximě a možnost staženi uživatelské přiručky získáte přímo na stránkach organizace Trexima (http://www.trexima.cz/)